Lepší firma pro lepší život!

možnosti spolupráce                                                 

Zvýšení efektivity firmy/oddělení = optimalizace procesů

Nedostatek pracovníků dnes omezuje růst ekonomiky a stěžují si na to snad ve všech firmách. Základní otázky zní: Kolik vám schází pracovníků? Jak jste to číslo spočítali? A nyní ta zásadní otázka: Jakou máte míru efektivity stávajících procesů?

Jinými slovy: Kolik nových pracovníků budete potřebovat na splnění požadavků zákazníků, pokud odstraníte plýtvání?

Projekt změny - od návrhu po realizaci dle vašich potřeb a možností.

1. Systém řízení              2. Inovace produktů         3. Inovace procesů

- Strategické řízení           - Vývoj                              - Tok hodnot / plýtvání (3MU) 

- Management kvality       - Zavádění                         - Kontinuální procesy

- Marketing                      - Inovace                           - Standardizace

- Obchod                                                                   - Zlepšování

- Řízení projektů                                                        - Integrace robotů

Cíl: Fungování (dodržování) nově zavedených technik a postupů.

Výstupem budou efektivnější postupy, včetně zavedení průběžného zlepšování.

Postup: Pomocí analýz, testů, či auditu zjistím stoučasný stav. Pokud to bude možné a vhodné, tak to uskutečníme ve spolupráci s vašimi pracovníky. Provedeme navazující, jednoduché a krátké workshopy s cílem analyzovat stávající procesy a plnění pracovních norem. Následně navrhneme změny (odstranění plýtvání = optimalizaci postupů) a schválený návrh zrealizujeme. Pokud se ukáže potřeba zvýšení znalostí nových postupů, pak vaše pracovníky také vyškolím. V případě zájmu může být součástí prací také posouzení integrace robotů (průmyslových i kolaborativních). Pokud máte certifikát ISO, IATF, atd., pak realizace proběhne tak, aby vše odpovídalo vámi přijatým normám!

Rozhodující pro výsledek zaváděných změn není zaváděná technika (5S, KAIZEN, TPM, SMED, FMEA, výzkum trhu, atd.), nebo styl práce (strategické řízení, řízení projektů, řízení prodejních sítí, koučování, atd.), ale správný postup implementace = pracovat s lidmi tak, aby změny byli schopni (komunikace a vzdělávání) a ochotni (motivace) přijmout.

Výhoda: Vaši pracovníci se naučí správné postupy a následně je budou schopni uplatňovat samostatně.

Příklad v podobě klasiky - 5S: Určit rozmístění strojů, nástrojů a přepravních prostředků, nastavit standardy, vše vizualizovat a spustit audity. Peníze a čas do toho vložili skoro všude. Otázka ale zní: Kde to opravdu funguje?

Více informací najdete  zde , nebo mne kontaktujte.

 
Krátký příběh

Sedíme s klienty v zasedačce a oni říkají, že výsledky jejich firem (odd.) neodpovídají tomu, jak si to představují. Pro změnu už udělali kde co, ale stále to není ono… Oni sami jsou v práci od nevidím do nevidím, ale ostatní neberou svoji práci dostatečně vážně, nechtějí převzít odpovědnost a jen sledují čas, kdy budou mít padla…

Proč se to stává

Od zjištění, že něco není jak má být, přes úvahy jak zlepšit firmu, až po cílené kroky směřující k nápravě je různě dlouhá a složitá cesta. Na skutečné (strategické) řízení firmy většinou nemají manažeři pro samou operativu dost času

Přečtěte si jak získat čas na strategii

a tak se uchýlí k relativně jednoduchým řešením. Použijí „nějaký návod“ (školení pro podřízené, Kaizen, 5S, nový software, atd.). Často jsou úvahy o tom jak zlepšit firmu spojeny s požadavkem, aby to moc nestálo a aby to nebylo časově náročné. V takové firmě mechanicky použijí standardní postupy bez potřebného tlaku na kvalitu. A pak - většinou zjistí, že to zase nefunguje…

Co s tím (jak skutečně zlepšit firmu / oddělení)?

Nejsem teoretik, ale praktik. Jezdím po firmách a vždy znovu a znovu zjišťuji, že je potřeba postupovat ne mechanicky podle „standardních návodů“, ale změnu (pokud ji vnímáte jako příležitost), nebo posun k lepšímu (pokud změnu vnímáte jako riziko)

Přečtěte si jak zvládnout změnu

postavit na vašich silných stránkách, ty slabé odstranit, nebo alespoň omezit a využít všech možností, které máte k dispozici. Při hledání cesty jak zlepšit firmu vám neslibuji žádnou romantiku, ale dobrodružství s jasnými pravidly zlepšování řízení firmy. Podstatné je najít skutečnou příčinu, nikoliv následek potíží. Pojmenovat tu příčinu, přijmout za ni odpovědnost a začít ji řešit!

Příčina může být v některé z těchto oblastí, nebo v jejich kombinaci:

- vrcholové vedení (podnikatelské a manažerské poradenství)

- marketing (marketingové poradenství)

- obchod (poradenství v oblasti obchodu)

- výroba (poradenství v oblasti štíhlé výroby)

- administrativa (zvýšení efektivity administrativy)

- prostředí firmy (tvorba image pro manažery a firmy)

- míra znalostí a dovedností (kurzy, školení a workshopy)

S tím vším vám pomohu. S klienty jsme již v rámci snahy zlepšit řízení firmy řešili kde co, ale nejsem všeználek, ani nemám na vše radu. Pokud zjistíme, že je řešení mimo moji působnost, pak se můžeme zaměřit na hledání správné cesty, ale konkrétní postup budete řešit s tím, koho si vyberete (i s tím vám mohu pomoci). Třeba vás přesvědčí články, které jsem napsal k různým tématům...

Ke každému klientovi přistupuji individuálně s cílem nabídnout co nejvhodnější postup. Společně proto stanovíme obsah, rozsah a postup prací tak, abyste na ně měli dostatek motivace, znalostí, dovedností i času. Pochopitelně vám budu pomáhat zlepšovat řízení firmy formou poradenství ve všech fázích procesu změny/posunu k lepšímu. Na další pokus o změnu/posun k lepšímu tak již nebudete sami!

Co vám to přinese

Odměnou za zlepšení řízení firmy vám bude výrazné zlepšení jejího fungování. S tím je spojeno zvýšení efektivity práce a vyšší ziskovost + stabilita. Pokud máte přijat Systém managementu kvality ČSN EN ISO 900x, nebo třeba IATF 16949 a APQP, pak se vám jejich plnění projeví ve snadnějším zvládání auditů. A vy, jako řídící pracovníci přestanete být ve vleku událostí, získáte mnohem víc času na vymýšlení strategií i na svoji rodinu a zájmy…

GRATULUJI!    Tim, že přemýšlíte o tom jak zlepšit firmu jste udělali první                                     a velmi důležitý krok ke zlepšení stávajícího stavu!

Jak na to?!  

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode