Lepší firma pro lepší život!

možnosti spolupráce                                                 

PORADENSTVÍ        KURZY, WORKSHOPY, KOUČOVÁNÍ
TESTOVÁNÍ        MODEROVÁNÍ        INTERIM MANAGEMENT
Vycházím z norem ČSN EN ISO 9001, 9004, 10006, 10015, 10019, 19011.
Pro automobilový průmysl navíc IATF 16949 a návazné normy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management:    Strategické řízení; Řízení projektů a změn; Řízení toku hodnot;

                            Teorie omezení; Manažerské dovednosti; Vedení porad; atd.

Marketing:        Marketingový plán; Výzkum trhu; SWOT analýza; atd.

Obchod:            Prodejní plán; KAM; CRM; Obchod pod drobnohledem (Mystery

                            shopping, Merchandising); Prodejní a Nákupní dovednosti; atd.

Výroba:            5S(7S) - včetně auditu; TPM; Kaizen; SMED; Lean Six Sigma; atd.

A dále:              FMEA (D/P/SFMEA); Řízení kvality; Konkurenceschopná firma;

                            Lektorské a prezentační dovednosti; Typologie; atd.


 

URČENO VŠEM, KDO CHTĚJÍ ZLEPŠIT SOUČASNOU SITUACI!

 

Pojďme posunout vaši firmu / oddělení k lepšímu,
pro lepší život váš i lidí kolem vás!

 

Poradenství (včetně výzkumu trhu a testování), koučování a vzdělávání pro pracovníky firem, TOP management a majitele. Zaměření na řízení, marketing a obchod , ale i výrobu a administrativu. Postupy mám opřeny o normy a odbornou literaturu. Vše s cílem zlepšit fungování procesů, zvýšit motivaci, podpořit týmového ducha a tím i stabilitu a rozvoj (ziskovost) firmy.

Opírám se o zkušenosti, odbornou literaturu a normy ČSN EN ISO a IATF 16949.

 
Co také můžeme řešit?
 
1. Individuální koučování pro pracovníky, na jejichž rozvoji vám záleží.

2. Zjišťování situace na trhu, spokojenosti zákazníků, stavu veřejného mínění,

    vnitropodnikových vztahů, nebo testování prodejních sítí.

3. Interim management je jednou z občas žádaných možností, kdy po přechodnou

    dobu vykonávám potřebné činnosti, na které nemá klient vlastní pracovníky.

+ Kombinace výše uvedených možností umožňuje vytvářet různě zaměřené projekty,

    třeba až do rozsáhlé změny firemních procesů.

4. Zaměstnanecký poměr tak můžete využít mých zkušeností dlouhodobě.

Záleží jen na vašich potřebách a mých možnostech, o kterých najdete více v jednotlivých podkapitolách mého webu!

 

Krátký příběh na úvod

Sedíme s klienty v zasedačce a oni říkají, že výsledky jejich firem (odd.) neodpovídají tomu, jak si to představují. Pro změnu už udělali kde co, ale stále to není ono… Oni sami jsou v práci od nevidím do nevidím, ale ostatní neberou svoji práci dostatečně vážně, nechtějí převzít odpovědnost a jen sledují čas, kdy budou mít padla…

Proč se to stává

Od zjištění, že něco není jak má být, přes úvahy jak zlepšit firmu, až po cílené kroky směřující k nápravě je různě dlouhá a složitá cesta. Na skutečné (strategické) řízení firmy většinou nemají manažeři pro samou operativu dost času

Přečtěte si jak získat čas na strategii

a tak se uchýlí k relativně jednoduchým řešením. Použijí „nějaký návod“ (školení pro podřízené, Kaizen, 5S, nový software, atd.). Často jsou úvahy o tom jak zlepšit firmu spojeny s požadavkem, aby to moc nestálo a aby to nebylo časově náročné. V takové firmě mechanicky použijí standardní postupy bez potřebného tlaku na kvalitu. A pak - většinou zjistí, že to zase nefunguje…

Co s tím (jak skutečně zlepšit firmu / oddělení)?

Nejsem teoretik, ale praktik. Jezdím po firmách a vždy znovu a znovu zjišťuji, že je potřeba postupovat ne mechanicky podle „standardních návodů“, ale změnu (pokud ji vnímáte jako příležitost), nebo posun k lepšímu (pokud změnu vnímáte jako riziko)

Přečtěte si jak zvládnout změnu

postavit na vašich silných stránkách, ty slabé odstranit, nebo alespoň omezit a využít všech možností, které máte k dispozici. Při hledání cesty jak zlepšit firmu vám neslibuji žádnou romantiku, ale dobrodružství s jasnými pravidly zlepšování řízení firmy. Podstatné je najít skutečnou příčinu, nikoliv následek potíží. Pojmenovat tu příčinu, přijmout za ni odpovědnost a začít ji řešit!

Příčina může být v některé z těchto oblastí, nebo v jejich kombinaci:

- vrcholové vedení (podnikatelské a manažerské poradenství)

- marketing (marketingové poradenství)

- obchod (poradenství v oblasti obchodu)

- výroba (poradenství v oblasti štíhlé výroby)

- administrativa (zvýšení efektivity administrativy)

- prostředí firmy (tvorba image pro manažery a firmy)

- míra znalostí a dovedností (kurzy, školení a workshopy)

S tím vším vám pomohu. S klienty jsme již v rámci snahy zlepšit řízení firmy řešili kde co, ale nejsem všeználek, ani nemám na vše radu. Pokud zjistíme, že je řešení mimo moji působnost, pak se můžeme zaměřit na hledání správné cesty, ale konkrétní postup budete řešit s tím, koho si vyberete (i s tím vám mohu pomoci). Třeba vás přesvědčí články, které jsem napsal k různým tématům...

Ke každému klientovi přistupuji individuálně s cílem nabídnout co nejvhodnější postup. Společně proto stanovíme obsah, rozsah a postup prací tak, abyste na ně měli dostatek motivace, znalostí, dovedností i času. Pochopitelně vám budu pomáhat zlepšovat řízení firmy formou poradenství ve všech fázích procesu změny/posunu k lepšímu. Na další pokus o změnu/posun k lepšímu tak již nebudete sami!

Co vám to přinese

Odměnou za zlepšení řízení firmy vám bude výrazné zlepšení jejího fungování. S tím je spojeno zvýšení efektivity práce a vyšší ziskovost + stabilita. Pokud máte přijat Systém managementu kvality ČSN EN ISO 900x, nebo třeba IATF 16949 a APQP, pak se vám jejich plnění projeví ve snadnějším zvládání auditů. A vy, jako řídící pracovníci přestanete být ve vleku událostí, získáte mnohem víc času na vymýšlení strategií i na svoji rodinu a zájmy…

GRATULUJI!    Tim, že přemýšlíte o tom jak zlepšit firmu jste udělali první                                     a velmi důležitý krok ke zlepšení stávajícího stavu!

Jak na to?!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode