Lepší firma pro lepší život!

hororové příběhy

Příběhy z businessu - inspirace pro posun k lepšímu!

Jak se pohybuji po firmách, tak se setkávám s nejrůznějšími situacemi, které mají často zásadní a fatální důsledky pro jejich fungování a snahu o změnu k lepšímu.

Přečtěte si, prosím, příběhy ze života v jednotlivých podkapitolách tak, jak jsem je zažil. Pochopitelně s potřebnou úpravou. Stále znovu mne překvapuje, jak se v různých firmách opakují stejné postupy. Věřím, že pro vás bude čtení nejen poučením, ale že vás také alespoň trochu pobaví...

Mějte přitom na paměti, že potíže, které máte, se dají řešit. Konkrétnější příklady postupů najdete  zde . Je to jenom na Vás!

Poklud se vám příběhy líbí, tak si můžete zajistit zasílání nových příběhů na svůj e-mail. Stačí vyplnit formulář pod novými příběhy!

Nové příběhy

Rizika vzdělávacích projektů

Při přípravě vzdělávacího projektu je potřeba udělat řadu kroků, které mají vliv na průběh jednotlivých kurzů a jejich výsledek. Teorie je jasná, ale zelený je strom života. A tak může dojít k chybě z neznalosti, nemusí být dostatek času nebo financí, případně vhodných pracovníků, kteří by se kurzů zúčastnili, atd. A tak se lze v dobré víře dopracovat k různému zadání:

1. Je stanoven obsah několika kurzů tak, že se tematicky výrazně překrývají.

2. Je stanoven nevhodný rozsah jednotlivých témat (příliš málo času = nelze jít do hloubky / příliš mnoho času = není co dělat).

3. Je stanoveno nevhodné pořadí jednotlivých témat (kurzů) - nenavazují na sebe v logickém sledu.

4. Z několika různých kurzů se kvůli nedostatku času udělá "jeden" kurz, kdy pauzu mezi nimi tvoří jen víkend.

5. K účasti jsou do jedné skupiny vybráni i pracovníci, pro které jsou profesně některá témata nepotřebná.

6. A aby toho nebylo málo, tak různá témata mohou vést různí lektoři = pravděpodobný problém s koordinací.

V praxi jsem zažil i spojení všech výše uvedených bodů. Pokud si myslíte, že je to časovaná bomba a předpoklad pro ne zrovna ideální průběh vzdělávání, pak jste na tom lépe, než všichni odpovědní pracovníci, kteří se na daném projektu podíleli. Ti netušili nic...

Jen příklad pro představu: Opakovat několik hodin předchozí téma je po několika týdnech v pohodě. Druhý den je to poněkud problematické...

Zásadní otázka: Dá se s takovou situací něco dělat?

Odpověď je jednoduchá: Samozřejmě ano! 

Když se již nedá nic z výše uvedených bodů změnit, tak je potřeba udělat tyto kroky:

1. Otevřeně a jednoznačně seznámit odpovědné pracovníky klienta s riziky takto navrženého projektu.

2. Požadovat od odpovědných osob klienta, aby účastníkům vysvětlili, proč k dané situaci došlo a požádali je o vstřícnost. Ideální je to včlenit do pozvánky a ještě to zopakovat při zahájení kurzu.

3. Upozornit na situaci všechny lektory, kteří budou na dané zakázce spolupracovat.

4. Správně koordinovat detailní přípravu jednotlivých témat, aby nedošlo k překrývání a také aby byl připraven dostatečný obsah dle stanoveného rozsahu jednotlivých témat, doplněný třeba i o příbuzné oblasti.

Z oblasti vzdělávání si můžete přečíst více příběhů zde!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode