Lepší firma pro lepší život!

Přístup k ISO

Docela často se mi stává, že při diskusi s majiteli menších firem přijde řeč i na ISO. Většinou nebývá reakce příliš pozitivní. Pouze ve dvou firmách mi majitelé řekli, že s ISO nemají problém, protože při implementaci tak dlouho klečeli na těch, kteří jim ISO zaváděli, až ho ohnuli podle jejich potřeb (to jsou přibližně slova jednoho z majitelů – druhý řekl to samé, jen jinými slovy). Jak tedy často funguje ISO v praxi?

V každé firmě, kde mají ISO, proběhne 1x za rok audit. Všechny postupy musí odpovídat požadavkům ISO. Jinak o něj může firma přijít.

Leckde to probíhá tak, že 49 týdnů v roce dělají, že žádné ISO neexistuje. 2 týdny před auditem odpovědní pracovníci nespí a snad ani nechodí domů. To aby vytvořili všechny potřebné podklady s podpisy správných osob. Pak, během týdne, proběhne audit. Když vše dopadne dobře, tak si konečně všichni vydechnou a dalších 49 týdnů zase dělají, že žádné ISO neexistuje…

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode