Lepší firma pro lepší život!

Výsledky výzkumu trhu

Svého času jsem přijel do jedné velké firmy, kde měli celé oddělení výzkumu trhu i s jeho ředitelem. Prezentoval jsem jim výsledky výzkumu, který si u naší agentury zadali. U jednoho z prezentovaných grafů zavládlo u posluchačů nadšení vyjádřené výkřikem: „Jsme lepší než konkurence!“. Opravdu - byli o 0,5% lepší. Nechal jsem je vychutnat si ten opojný pocit a pak jsem jim připomněl, že při možné statistické odchylce ± 2% by se mohlo stát, že při novém výzkumu si s konkurencí pořadí prohodí. Nastalo zděšení. Došlo i na otázku: „Tak proč jsme si ten výzkum nechali dělat?“. Měli pocit, že jsme udělali výzkum špatně… Musel jsem hodně vysvětlovat základy fungování výzkumu trhu. Tedy, že nějakou možnou statistickou odchylkou je zatížen každý výzkum a její výše je závislá na typu otázky a počtu respondentů... Nakonec se ukázalo, že jsem byl první, kdo jim přijel výsledky prezentovat. Ostatní jim je vždy jen poslali po kurýrovi. Dalo by se to tím snadno odůvodnit. Na druhou stranu, je příliš velká troufalost chtít, aby pracovníci měli základní znalosti ve svém oboru?

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode