Lepší firma pro lepší život!

Rovnost pohlaví

Genderová problematika a strategie / operativa

Svého času jsem se zúčastnil workshopu se zaměřením na genderovou problematiku. Účastníky byli lidé z neziskovek, škol i firem. Celou organizaci akce, včetně jejího moderování, vedly samé ženy. V místnosti bylo několik desítek účastníků, ale jen tři muži. Genderově jsme tedy byli velmi nevyvážení! Nevím, čím to bylo dáno, ale jasně to ukazuje, že v této oblasti není něco v pořádku…

V průběhu workshopu nás rozdělili do pěti nezávislých skupin, se stejným zadáním: Naformulovat kroky, které by vedly ke zvýšení rovnoprávnosti obou pohlaví. Se zájmem jsem sledoval závěrečné prezentace výsledků všech skupin, které byly obsahově totožné. Rozdíly byly jen v jiném pořadí navrhovaných kroků a trochu jiné formulaci. Z toho bylo patrné, že se sešli účastníci se stejnými znalostmi dané problematiky. Přesto nebylo navrženo nic objevného: Volná pracovní doba, práce z domova, firemní školky, atd. Jedna oblast přece jen scházela. Ani jeden návrh nebyl strategického charakteru. Vše to byly kroky typu tady a teď = operativa. Chápu, že problém, který lidi trápí je potřeba řešit nejlépe hned. Tedy operativními, relativně jednoduchými kroky. To je pochopitelně také potřeba. Má to jen jeden háček. Pokud vynecháme strategický rozměr (kam směřujeme a kde chceme být za několik let a hlavně jaké kroky pro to uděláme), pak hrozí, že se budeme daný problém snažit řešit stále jen nahodilými kroky (hasit požár), ale nebudeme řešit, proč hoří. Navrhoval jsem zařadit i nějaké strategické kroky, jako třeba vzdělávání. To nebylo přijato. Reakcí žen bylo: „A jak by to nesli kluci? Přijali by to?“ Když jsem odpověděl, že vzdělávat by bylo potřeba nejen dívky, ale i kluky, tak nastalo velké překvapení… Rovnoprávnost podle pohlaví je složitá záležitost, daná vývojem společnosti, ve které přetrvává tradiční rozdělení mužských a ženských rolí podporované výchovou. Kdyby tomu tak nebylo, tak rovnost podle pohlaví již dávno funguje a nemuseli bychom se tím zabývat. Obávám se, že bez strategického plánu na smysluplné zapojení státní správy, médií a školství bude změna myšlení lidí trvat zbytečně mnohem déle. Otázkou také je, jak velkou brzdou jsou některé operativní postupy, které se snaží řešit situaci okamžitě, jako kvóty počtu žen v managementu firem a politice. Naprostá většina kvót, byť dobře myšlených, má i negativní důsledky. V tomto případě to znamená, že pokud není dostatek kvalitních kandidátek, které by o manažerské pozice stály, tak ve firmách musí vzít kohokoliv (bez zkušeností a vzdělání), hlavně když to budou ženy. Přece musí naplnit kvóty… Co to řešit i strategicky a začít vytvářet skutečně takové podmínky, aby čím dál víc žen s potřebnými znalostmi a zkušenostmi chtělo a mohlo takové pozice zastávat? Že je to mnohem složitější a trvalo by to déle? Jistě, ale výsledná kvalita by byla úplně jinde!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode