Lepší firma pro lepší život!

Norma na balící linku

Svého času jsem byl v jedné firmě požádán, abych jim pomohl vytvořit normu na balící linku. Na úvod jsme si rozdělili role a pustili se do práce. Mimo jiné se na tom podíleli i mistři, kterých se to týkalo. Ti byli celou dobu docela nervózní, až negativně naladění.

V průběhu prací jsme začali narážet na různé potíže. Nešly vytisknout etikety na obaly, nebyl k dispozici dostatek pracovníků na obsluhu dané linky, nebyl k dispozici vysokozdvižný vozík, bez kterého nešlo naplnit zásobník, atd. Nedostatků víc než dost a u žádného nebylo možné statisticky vyčíslit ani četnost výskytu, ani délku trvání…

Když jsem se rozladěných mistrů ptal, co je, tak mi nakonec řekli, že se bojí toho, že spočítáme normu, kterou nebude možné dodržet, ale přesto po nich budou nadřízení požadovat její dodržování. Nakonec jsme se domluvili. I tato situace má své řešení, i když není zrovna ideální. K čistému času normy jsme přidali odhad možných prostojů. Doporučil jsem jim prostoje několik směn měřit a v případě potřeby do normy zanést nový údaj, který bude lépe vyjadřovat skutečnost.

Vedení firmy jsem doporučil začít řešit tok hodnot a zavedení 5S a tak minimalizovat plýtvání, které tam bujelo přímo neskutečným způsobem.

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode