Lepší firma pro lepší život!

Přeštíhlená výroba

Pracovníci jedné velké výrobní firmy mi vyprávěli, že byli před časem šéfy pozváni na nějaký stadion. Tam byli seznámeni se stavem firmy a očekávaným vývojem. Na závěr jim bylo sděleno, že až budou procházet dveřmi ven, tak vlevo mohou podepsat novou pracovní smlouvu s výší platu sníženou o 10%. Kdo nebude chtít tuto smlouvu podepsat, tak může vpravo podepsat výpověď...

Co myslíte, kteří pracovníci podepsali výpověď mezi prvními?

Jasně že ti nejlepší! Ale o ty přece žádná firma nestojí. Tedy, žádná škoda, že?!

No, a protože těch, co podepsali výpověď, nebylo dost, tak další byli propuštěni…

Domníváte se, že takový postup managementu se lidem nelíbil? Jistě že ne! Výrazně to zhoršilo firemní kulturu a s tím ochotu pracovníků udělat pro firmu cokoliv navíc. No, a aby toho nebylo málo, tak management všem kverulantům dal jasně najevo, že nebude tolerovat žádné nedostatky. Vždyť přece před vraty stojí zástup lidí, kteří čekají na to, až se budou moci stát zaměstnanci tak skvělé firmy!

V době, kdy jsem tam byl měla tato firma problém s plněním plánu, protože jí chyběli pracovníci, a když dali inzerát, že přijmou nové pracovníky, tak se jim ani nikdo nehlásil!

Divíte se? Manažeři tam byli velmi překvapeni. A stále si mysleli, že za to může konkurence…

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode