Lepší firma pro lepší život!

Přístup ke vzdělávání

Je to již nějakou dobu, co jsem pro jednu velkou firmu vedl dva dvoudenní kurzy procesního řízení zaměřené na střední management. Uprostřed kurzu se pootevřely dveře a objevila se ruka, ukazující jednomu z účastníků, aby šel ven. Myslel jsem si, že se jedná o nějaký neodkladný problém ve firmě. Po chvíli mi ostatní účastníci vysvětlili, že to přijel jeden z jejich TOP manažerů a s odvolaným účastníkem si jdou vedle penzionu na kurt zahrát tenis. Za chvíli se opravdu začaly za okny ozývat klasické zvuky úderů. Zbylí účastníci kurzu to nesli docela nelibě. K jejich velkému potěšení začalo brzy pršet a tak bylo po tenisu. Zmoklý tenista se vrátil na kurz a TOP manažer beze slova odjel...

Co myslíte, jakou informaci o smyslu vzdělávání v té firmě TOP manažer svým podřízeným sdělil? 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode