Lepší firma pro lepší život!

Vzdělávací projekty

Rizika vzdělávacích projektů

Při přípravě vzdělávacího projektu je potřeba udělat řadu kroků, které mají vliv na průběh jednotlivých kurzů a jejich výsledek. Teorie je jasná, ale zelený je strom života. A tak může dojít k chybě z neznalosti, nemusí být dostatek času nebo financí, případně vhodných pracovníků, kteří by se kurzů zúčastnili, atd. A tak se lze v dobré víře dopracovat k různému zadání:

1. Je stanoven obsah několika kurzů tak, že se tematicky výrazně překrývají.

2. Je stanoven nevhodný rozsah jednotlivých témat (příliš málo času = nelze jít do hloubky / příliš mnoho času = není co dělat).

3. Je stanoveno nevhodné pořadí jednotlivých témat (kurzů) - nenavazují na sebe v logickém sledu.

4. Z několika různých kurzů se kvůli nedostatku času udělá "jeden" kurz, kdy pauzu mezi nimi tvoří jen víkend.

5. K účasti jsou do jedné skupiny vybráni i pracovníci, pro které jsou profesně některá témata nepotřebná.

6. A aby toho nebylo málo, tak různá témata mohou vést různí lektoři = pravděpodobný problém s koordinací.

V praxi jsem zažil i spojení všech výše uvedených bodů. Pokud si myslíte, že je to časovaná bomba a předpoklad pro ne zrovna ideální průběh vzdělávání, pak jste na tom lépe, než všichni odpovědní pracovníci, kteří se na daném projektu podíleli. Ti netušili nic...

Jen příklad pro představu: Opakovat několik hodin předchozí téma je po několika týdnech v pohodě. Druhý den je to poněkud problematické...

Zásadní otázka: Dá se s takovou situací něco dělat?

Odpověď je jednoduchá: Samozřejmě ano! 

Když se již nedá nic z výše uvedených bodů změnit, tak je potřeba udělat tyto kroky:

1. Otevřeně a jednoznačně seznámit odpovědné pracovníky klienta s riziky takto navrženého projektu.

2. Požadovat od odpovědných osob klienta, aby účastníkům vysvětlili, proč k dané situaci došlo a požádali je o vstřícnost. Ideální je to včlenit do pozvánky a ještě to zopakovat při zahájení kurzu.

3. Upozornit na situaci všechny lektory, kteří budou na dané zakázce spolupracovat.

4. Správně koordinovat detailní přípravu jednotlivých témat, aby nedošlo k překrývání a také aby byl připraven dostatečný obsah dle stanoveného rozsahu jednotlivých témat, doplněný třeba i o příbuzné oblasti.

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode