Lepší firma pro lepší život!

jak zlepšit firmu!                                                        "návod" jak na to

Najděte svoji vlastní cestu

Proč možná váháte

Tak jak jezdím po firmách a setkávám se s jejich problémy, tak také vidím, že management často zvažuje, zda a jakou změnu zahájit.

Přečtěte si jak zvládnout změnu.

Nejčastější důvody váhání:
- Vím/e, že by bylo potřeba něco změnit, ale nemám/e čas vytvořit
    podnikatelský plán nebo podnikatelskou strategii.

Přečtěte si jak vytvořit strategii.

- Nedovedu se vyrovnat s tím, že mám svěřit důvěrné informace někomu cizímu.
- Navržená podnikatelská strategie půjde vykládat tak, že jsem/jsme dosud    
    dělal/i práci špatně?!
- Již jsem/jsme poradenství/vzdělávání zkoušel/i a k ničemu to nebylo.
- Vím/e, že je změna potřebná, ale netroufám/e si na ni.
- Vím/e, že je změna potřebná, ale nevím/e jak na to.
- Bojím/e se nákladů spojených se změnou.
- Jsem/jsme v pasti návyků, které byly dříve užitečné, ale dnes již nestačí.

- Veškerá řešení spojená s „VIP osobami“ jsou blokována = demotivace.
- Kultura firmy vzniklá v minulosti nás tlačí špatným směrem.
- Vzdělání, které jsem/jsme získali před desítkami let je dnes málo použitelné.
- Běžně probíhá delegování směrem nahoru.
- Přílišnými úsporami jsme omezili šanci dosahování budoucích úspěchů.
- Nikdo s TOP managementem nemluví otevřeně.
- Pasivně čekám/e na krizi (počkám/e a uvidím/e), ta může být malá, ale i velká...
Základní otázka: Kdy je nejlepší zlepšovat firemní procesy?
Odpověď: Dokud je na to čas = Když se firmě daří!
Samostatnou kapitolou jsou tyto důvody:
- Minulé úspěchy vedou k neodůvodněné spokojenosti - „jsem/jsme nejlepší“.
- S pocitem „jsem/jsme nejlepší“ nevěnujeme jiným názorům příliš pozornosti.

- Pocit uspokojení snižuje vědomí naléhavosti změn.


 

I z kamenů, které vám leží v cestě, můžeme leccos pěkného postavit!

Základem je vaše připravenost na tom intenzivně pracovat.

 

 

 

 

 

Jak na to (jak zlepšit firmu / oddělení)!

Pomůžu vám v rozhodování provedením analýzy situace (třeba formou SWOT analýzy) a navrhnu vám řešení na míru (více se dozvíte v podkapitole: Můj přístup)! Přesto se bez změny vašeho přístupu nic moc nezmění... Podívejte se, prosím, na rozdíly mezi firmami "X", "Y" a "Z" v podkapitole Kaizen.

Pak se podívejte, prosím, také do kapitoly: Pomoc podni katelům.

Využijte nezávazné: Setkání s poradcem pro svoje rozhodování!

Společně to dokážeme!

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode