Lepší firma pro lepší život!

Audit jako motivační nástroj

Můžete provádět interní nebo externí audit, nebo se nechat externě auditovat. Základní zásady auditu by měly být vždy stejné. Když vyjdete z normy ČSN EN ISO 19011, tak nic nezkazíte.

Cíle auditu mohou být (podle zaměření) různé, ale jedno by měly mít společné: Jedná se o analýzu potenciálu! Při hodnocení se zaměřte na procesy, ne na osoby.

O auditu 5S najdete více zde!

Hledejte, zda všichni auditované oblasti rozumí a mají pro správné provádění vhodné podmínky.

Pokud má mít audit smysl, pak je potřeba dodržet několik základních postupů:

1. Provádějte audit pouze těch oblastí, které máte dostatečně standardizovány.

2. Vytvořte systém využívání výsledků auditů. Nedělejte audit pro audit!         

3. Vytvořte standard auditování

     - cíle,

     - klíčové ukazatele výkonnosti auditovaných procesů a výsledných produktů,

     - měřítka (hodnotící škály) kvantitativních i kvalitativních ukazatelů,

     - způsob provádění auditu.

4. Na zavedený standard vyškolte tým auditorů.

5. Seznamte všechny pracovníky, kterých se to týká se standardem auditování.

6. Výsledky auditu spojte s pozitivním odměňováním.

7. Monitorujte průběh auditů a v případě potřeby provádějte změny tak, aby audit plnil stanovené cíle.

 

      Pomohu vám vytvořit systém auditu, nebo nastavit ten stávající tak,      aby byl pro lidi motivačním nástrojem!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode