Lepší firma pro lepší život!

Optimalizace procesů

Vše, co děláme, je možné označit za procesy. Ty je možné řídit a optimalizovat.
Pokud chcete optimalizovat procesy, tak uskutečněte tyto kroky:
I. Analýzu stávajících procesů a jejich efektivity - možný je i interní/externí audit.
II. Popište tok hodnot a míru plýtvání (plýtvání, přetěžování, nerovnoměrnost).
III. Navrhněte optimalizaci (odstranění plýtvání).
IV. Realizujte změnu postupů (procesů).
Vypadá to snadno, ale v praxi to zdaleka tak snadné nebývá. Často se najdou jednotlivci nebo skupiny, kterým se snaha o optimalizaci procesů nelíbí.
Jak na to?
1. Řiďte optimalizaci procesů jako projekt
    - ujasněte si klíčové ukazatele výkonnosti procesů a jejich výstupů,
    - udělejte realistický časový harmonogram,
    - naplánujte využití zdrojů (lidé + finance + materiál + vybavení),
    - proveďte zkoušku realizovatelnosti (risk management),
    - monitorujte vývoj a v případě potřeby uskutečněte odpovídající kroky.
2. Věnujte potřebnou pozornost interní strategické komunikaci
    - minimalizujete míru odporu pracovníků,
    - předejdete potížím s odborovou organizací,
    - nepoškodíte firemní kulturu.
3. Optimalizujte procesy ne pro zvýšení efektivity (zisk firmy) - pro to, se nikdo nepřetrhne. Optimalizujte procesy pro lidi (aby se jim dělala práce lépe)
    - optimalizaci provádějte s lidmi na jejich pracovištích,
    - budou se na změně podílet a tak ji lépe přijmou,
    - naučí se také sami optimalizovat procesy,
    - když to správně nastavíte, tak vám začne fungovat i zlepšování,
    - to přinese zvýšení zisku firmy.
4. Vyhněte se provádění přesných analýz z nepřesných čísel
    - jak hodnověrná máte data pro výpočet celkové efektivity zařízení (CEZ/OEE),
    - provádějte optimalizaci jednotlivých procesů na základě pozorování a měření.
5. Přijaté změny standardizujte
    - vytvořte potřebné návodky,
    - zajistěte, aby jim rozuměli ti, kdo je budou používat (i agenturní zaměstnanci),
    - co je možné, vizualizujte.
6. Nastavte systém průběžného zlepšování.
Pokud vám to připadá příliš složité, nebo na to nemáte čas, pak můžete využít pomoci odborníků - poradenství.
Lze najmout relativně velkou, nadnárodní poradenskou firmu, menší českou firmu, nebo samostatného poradce.
Ptáte se, jak si vybrat správně?        Jako základ můžete použít ČSN ISO 10019 (Směrnice pro výběr poradců).
Při výběru berte v úvahu:
    - kapacitu,
    - metody,
    - přístup,
    - cenu.
V nadnárodní firmě budou asi nejdražší. Mohou mít větší počet expertů (kapacitu), ale není to vůbec jisté. Navíc, pokud nejste velká firma, pak můžete být příliš malým zákazníkem. Při velkém objemu zakázek mohou k optimalizaci vašich procesů přistupovat bez potřebné péče (přístup). Co se týká metod, tak ty jsou obecně známé a záleží jen na tom, co kdo preferuje. Třeba pro normování práce je možné použít MOST, MTM, REFA, atd. Rozdíly jsou tu větší, tu menší, ale výsledek = vypočtená norma práce je stejná.
Česká (menší) poradenská firma bude asi levnější, ale jinak na tom může být lépe, ale také nemusí.
Samostatný poradce bude asi nejlevnější. Pochopitelně má nejmenší kapacity - třeba já jsem sám... Na druhou stranu, pokud na tom nejste tak špatně, abyste potřebovali krizové řízení, pak nepotřebujete, aby se vašimi procesy zabývala řada externích lidí. Pokud dokonce budete chtít naplnit bod 3 (viz.: výše), pak na to stačí jeden poradce. Může být externím projektovým manažerem nebo poradcem vašeho projektového manažera!  
POZOR!    Kvalita, ve které proběhne celá optimalizace vašich procesů není závislá na velikosti, či renomé poradenské firmy, ale na komunikaci a přístupu toho, kdo pro vás bude danou zakázku zpracovávat! Více o mém přístupu najdete  zde !
 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode