Lepší firma pro lepší život!

proces změny k lepšímu

Jdete správným směrem?

Již jste všechno zkusili, včetně vzdělávání a zavádění nových postupů, ale nic nefunguje? Odstranění potíží není snadné, ale je možné. Společně toho dosáhneme!

Připustili jste si, že máte potíže a rozhodli jste se hledat řešení. První krok tak máte za sebou. Nyní potřebujete mít dostatečně silný pocit naléhavosti změny!  To abyste ho dokázali přenést na ostatní (nadšení je nakažlivé).

Jaké řešení je vhodné pro vás? Na to vám odpovím, až zjistím, jak na tom jste!

Pokud máte jasnou představou jak zlepšit firmu k lepšímu, pak můžeme rovnou začít.

Pokud je ale změna firmy (oddělení) k lepšímu složitější, pak pro jeho řešení potřebujete vytvořit projekt změny na míru situaci, ve které jste - více najdete zde. V tom případě nás čeká cílevědomá práce s jasnými pravidly (danými třeba normami ČSN EN ISO 900x, IATF 16949, atd.), ale hlavně plná dobrodružství! Mohu vám pomáhat formou poradenství v průběhu celého procesu změny.

Pokud chcete dosáhnout úspěchu a změnu firmy (oddělení) k lepšímu zvládnout, pak se neobejdeme bez kroků, které ukazuje obrázek výše. Jak dlouho to bude trvat? Délka trvání projektu změny záleží především na vás a stávajícím stavu. Čím je hůře, tím přijetí změny trvá déle! Překonat setrvačnost nevhodné firemní kultury nejde ze dne na den... Na obrázku níže je znázorněn průběh zavádění rozsáhlých projektů, které pro úspěch potřebují změnu přístupu lidí.

Výhoda poradenství spočívá v tom, že v průběhu změny přístupu pracovníků k projektu lze měnit míru intenzity i zaměření spolupráce (od poradenství, přes koučování až po klasické kurzy). Ale především v pomoci překonat bod zlomu a nepřipustit nedotažení projektu.

Přečtěte si jak zvládnout projekt.

Nedotažení projektu může znamenat jeho nedokončení třeba pro jeho nepřijetí pracovníky. O tom, jakým způsobem se snažím s lidmi ve firmách pracovat, se dozvíte více v podkapitole: Můj přístup.

Projekt změny firmy (oddělení) k lepšímu můžeme zaměřit na jedno oddělení, nebo můžeme kombinovat různá oddělení. To nejdůležitější ale je, společnými silami hledat vhodná řešení, která jdou rychle zavést do praxe. Přitom budeme klást důraz na jejich praktickou hodnotu a rychlou návratnost investic do přijatých řešení. Možnosti ukazuje obrázek níže.

V řadě firem mají přijaté ČSN EN ISO 9000 a s tím související normy.

V automobilovém průmyslu mají navíc IATF 16949 a související normy. Aby nevznikly potíže při certifikacích, tak vše, co řešíme, odpovídá těmto normám.

Pár detailnějších nápadů, kudy se vydat, najdete v jednotlivých kapitolách.

Zamyslete se, prosím, nad možnostmi, které máme. Pak mne kontaktujte.               O detailech se pobavíme nejspíš na osobním setkání!

Změňme firmu/oddělení k lepšímu!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode