Lepší firma pro lepší život!

vaše možná budoucnost

I vy si zasloužíte zvítězit!

Přečtěte si, prosím, níže uvedené body - které z nich chcete aby fungovaly i u vás?

- Se zlepšováním situace přestane být management, včetně vás, přetížen.

- Postupně se bude zvyšovat aktivita zaměstnanců.

- Bude možné snižovat kontroly a reporty.

- Vznikne čas na vytváření strategií, proto přestanete

     být ve vleku událostí.

- Termíny úkolů začnou být plněny.

- Rozpočet na marketing, vzdělávání a rozvoj budete

    postupně cíleně navyšovat.

- Začnete hledat správné pracovníky na správná místa.

- Změny se budou týkat celé firmy a tak vznikne štíhlá a flexibilní firma

Přečtěte si jak zvládnout změnu.

- Vytvoříte systém zlepšování a vizuální management se stane součástí firmy.

- Pracovníci začnou být považováni za spolupracovníky.

- Sníží se nedostatky v komunikaci a přestanou se „tajit“ informace.

- Spokojenost zaměstnanců se zvýší.

- Zaměstnanci začnou přejímat odpovědnost za svoji činnost

       (stanou se „majiteli“ procesů).

- Zlepší se mezilidské vztahy.

- Firma si začne vychovávat odborníky a tak si zajistí zastupitelnost.

- Firma se stane zaměstnavatelem, kterého si zaměstnanci váží.

- Zlepšení fungování vaší firmy (firemní kultury) přinese i její vyšší ziskovost.

Jsou pro vás alespoň některé z těch bodů zajímavé? Chcete, aby to tak fungovalo i u vás? Co jste pro to ochotni udělat? Podívejte se, prosím, do podkapitoly: Proces změny k lepšímu.

Štěstí přeje připraveným!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode