Lepší firma pro lepší život!

vaše situace - současnost

Jak jste na tom?

Přečtěte si níže uvedené body a zamyslete se na tím, kolik z nich platí pro Vaši firmu. Právě na jejich odstraňování jsou zaměřeny moje poradenské služby pro firmy.

Bez ohledu na oblast podnikání firmy a sídlo se majitel(é), případně TOP management malých a středních firem většinou potýká se stejnými problémy…

10+2 nejčastějších problémů malých a středních firem

1. Vrcholoví manažeři jsou přetíženi operativou, přitom se            projevují chronické potíže s řízením firmy.

2. Přetížena operativou je i většina dalších pracovníků

    (kumulují se funkce a různé činnosti).

3. Pro samou práci není čas na strategická rozhodnutí.

Přečtěte si jak získat čas na strategii.

4. Často se neplní termíny stanovených úkolů.

5. Klesají zisky = snižuje se rozpočet na marketing, vývoj a vzdělávání lidí

    = na stabilitu a rozvoj firmy.

6. Projevují se nedostatky v komunikaci, případně schází potřebné informace.

7. Nejasná odpovědnost vedoucí ke zmatkům a neefektivitě zhoršuje mezilidské

    vztahy a celkovou kulturu firmy.

8. Zaměstnanci odmítají převzít odpovědnost (nikdo dobrovolně neudělá

     nic navíc).

9. Chronické potíže s řízením firmy také snižují spokojenost pracovníků.

10. Nejlepší pracovníci po ztrátě nadšení odcházejí.

+  Řešení problémů probíhá nahodilými pokusy a mechanickým zaváděním různých

    technik (5S, Kaizen, …) a vzděláváním podřízených, které situaci spíš zhoršují.

+  Neshody majitelů, nebo problémy s rodinnými příslušníky výrazně ovlivňují chod

    firmy.

V řadě firem mi po přečtení výše uvedených bodů říkají: "Vy jste u nás již byl?!"

Do jaké míry jste se stávající situací spokojeni vy?

Podívejte se, prosím, do podkapitoly: Vaše možná budoucnost.

Využijte poradenské služby pro firmy na cestě za lepší budoucností!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode