Lepší firma pro lepší život!

Můj přístup

Jak se snažím řešit projekty!

Svého času jsme seděli s generálním ředitelem jedné strojírenské firmy v restauraci a on se ptal, jestli pro mne není jejich zakázka příliš malá. A co se stane s tou jejich, pokud seženu jinou, větší zakázku. Ujistil jsem ho, že pokud se domluvíme na spolupráci, pak není možné abych dal přednost jiné zakázce!

Navíc je pro mne každá zakázka originál. Základy jsou pochopitelně stejné. Vycházím z norem jako jsou ČSN EN ISO 900x a IATF 16949, ale nepřichází v úvahu jen vyměnit titulní stránku manuálu nebo závěrečné zprávy!

V každé firmě je možné najít typické komunikační vzorce dané určitým způsobem rozhodování. S tím je spojen způsob řešení krizí a konfliktů. Jsou to subjektivně vnímané nejefektivnější postupy. Většinou nejsou popsány v žádných procesech, manuálech postupů, ani ve firemních hodnotách, ale vytváří  firemní kulturu , kterou si manažeři často ani neuvědomují. Přesto bývají právě tyto postupy klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěchu či neúspěchu jednotlivých projektů změny i celé firmy... Proto se vždy snažím posílit ty správné postupy a odstranit nebo alespoň omezit ty méně vhodné. Při této snaze využívám níže uvedenou klasickou typologii. Z ní mi vychází potřebný individuální přístup.

K lidem z levé poloviny (tahoun a analytik) přistupuji formou klasického poradenství. To znamená, že na základě zjištěných skutečností a jejich analýzy navrhuji exaktní řešení.

Pro lidi v pravé polovině (expresivní a přátelský) se snažím volit něco jako Gestalt způsob. To znamená hledání cesty přes emoce, pocity a vztahy.

Vždy přihlížím také ke klasickému přístupu lidí k novým informacím...

Poněkud jinou oblastí jsou dohody s klienty. Já, sám za sebe, považuji každou dohodu, třeba jen po telefonu, za závaznou. Ještě nikdy jsem žádnou neporušil a nehodlám s tím začínat. Je to otázka hodnot, které mám. Samozřejmostí je důvěrnost informací, které v rámci své činnosti získám. Stalo se mi, že se jeden klient ptal, zda bych mu neprodal výsledky výzkumu trhu, který jsem dělal pro jiného klienta. Zeptal jsem se ho, jak by se mu líbilo, kdybych výsledky jejich výzkumu prodal konkurenci? A byl pokoj. I všechny příběhy, které si můžete přečíst na mém webu jsem napsal tak, aby nebyly spojitelné s konkrétní firmou.

V řadě firem mají přijaté ČSN EN ISO 900x a s tím související normy. V automobilovém průmyslu mají navíc IATF 16949 a související normy. Aby nevznikly potíže při certifikacích, tak vše, co řešíme, odpovídá těmto normám.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode