Lepší firma pro lepší život!

Odborná literatura

Při práci pro zákazníky vycházím ze svých bohatých praktických zkušeností. Správnost svých zkušeností se snažím posuzovat podle obecně platné teorie a jiných autorů prezentované v odborné literatuře. V průběhu let jsem tak nashromáždil a nastudoval poměrně slušnou knihovničku titulů, která se stále rozrůstá...

10 zlatých pravidel prodeje

Bureš Ivan

Aktivně proti stresu

Hüttich Berndt

Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM

Wessling Harry

Analýza podniku

Grasseová Monika a kol.

Asertivitou proti stresu

Praško Ján a Prašková Hana

Asertivně do života

Capponi Věra a Novák Tomáš

Automatizace výrobních procesů

Oplatek František

Balanced Scorecard

Kaplan S. Robert a Norton P. David

Benchmarking mýty a skutečnost

Nenadál Jaroslav a kol.

Bezkonkurenční služby zákazníkům

Freemantle David

Běžecká kuchařka I. a II.

Hudák Harald

Bodytalk - řeč těla

Morris Desmond

Být nejlepší

Ziglar Zig a Savage Jim

Cash flow

Freiberg František

Cesta na vrchol

Ziglar Zig

Cílový management

Hilgermann R. Hans

Co by měl vědět podnikatel o financích

Vlachynský Karol a kol.

Dohoda jistá

Fisher Roger

Efektivní marketing

Ali Moi

Ekonomické řízení podniku

Landa Martin a Polák Michal

Ekonomie

Holman Robert

Elementární statistická analýza

Cyhelský Lubomír a kol.

Etika v obchodě a podnikání

Šroněk Ivan

Etiketa v zaměstnání

Wolffová Inge

Firemní kultura

Pfeifer Luděk a Umlaufová Miloslava

Genderová citlivost na hraně zisku a vizí

Lkolibová Helena

Grafická úprava

Williamsová Robin

Hodnotový management

Vlček Radim

Hry na semináře a workshopy

Beermann Susanne a Schubach Monika

Informace jsou peníze

Vrabec Vladimír a Winter Jaroslav

Interkulturní komunikace

Nový Ivan a kol.

Investování do realit

McElroy Ken

Jak být vnímán podle vlastní představy

Bedingtonová Glyn

Jak efektivně vést druhé

Adair John

Jak hospodařit se svým časem

Davidson Jeff

Jak komunikovat elektronicky

Rybka Michal a Malý Ondřej

Jak motivovat druhé

Heller Robert

Jak motivovat lidi

Forsyth Patrick

Jak na různé typy lidí

Černý Vojtěch

Jak nakupovat se ziskem

Perrotin Roger, Heusschen Pierre

Jak prezentovat firmu, produkt, sebe, názor…

Rodryčová Danuše

Jak připravit dobrou prezentaci

Hindle Tim

Jak psát obchodní korespondenci

Maitland Iain

Jak psát reklamní text

Crha Ivan a Křížek Zdeněk

Jak řídit a vést lidi

Bělohlávek František

Jak řídit a vést porady

Šuleř Oldřich

Jak se bránit pracovnímu vyčerpání

Potterová A. Beverly

Jak se dělá účinná reklama

Brannan Tom

Jak se stát úspěšným lídrem

Owen Jo

Jak se zbavit starostí a začít žít

Carnegie Dále

Jak sestavit marketingový plán

Vejdělek Jiří

Jak si plánovat čas

Hindle Tim

Jak si vytvořit působivý image

Sampsonová Eleri

Jak úspěšně řídit prodejní tým

Bureš Ivan

Jak úspěšně vyjednávat

McCormack H. Mark

Jak uspět v prvním zaměstnání

Hanzlíková Olga a kol.

Jak zlepšit podnikové plánování

Vejdělek Jiří

Jak zvládat depresi

Křivohlavý Jaro

Jednání začíná za hodinu

Casse Pierre

Jste dobrý šéf?

Murphy C. Emmett

Kaizen

Bauer Miroslav a kol.

Kaizen

Košturiak Ján a kol.

Kariéra - konkurence - konflikty

Sehnalová Alena s kol.

Kdo jsem já a kdo jste vy?

Čakrt Michal

Klíč k prodejnímu úspěchu

Geffroy K. Edgar

Komunikační a obchodní dovednosti manažera

Khelerová Vladimíra

Konkurenční výhoda

Porter E. Michael

Koučování pro manažery a firemní týmy

Stacke Édouard

Kultura v mezinárodním podnikání

Šroněk Ivan

Malá kniha o šéfech

Hájek Jiří

Management genderových vztahů

Křížková Alena a Pavlica Karel

Management, základy, prosperita, globalizace

Veber Jaromír a kol.

Manažerské techniky

Šuleř Oldřich

Manažerské znalosti a dovednosti

Tepper B. Bruce

Marketing měst a obcí

Janečková Lidmila a Vaštíková Miroslava

Marketing pro firmu v krizi

Bureš Ivan

Marketing pro neziskový sektor

Hannagan J. Tim

Marketing v dopravě

Řezníček Bohumil a Šaradín Pavel

Marketingová komunikace není jen reklama

Nagyová Jana

Marketingová strategie podniku

Tomek Jan a kol.

Marketingový audit a kontrola

Lyková Jana

Mluviti stříbro, mluviti zlato

Hlaváček Libor

Moderní metody řízení nákladů

Popesko Boris

Moderní reklama

Schultz E. Don

Moderní řízení nákupu podniku

Tomek Jan a Hofman Jiří

Moderní sekretářka a sekretariát

Zuzák Roman

Motivace

Eggert A. Max

Motivace pracovního jednání

Nakonečný Milan

Nákupní marketing

Tomek Gustav a Jan

Nová pravidla marketingu a PR

Scott Meerman David

Obchodní korespondence

Šťastný Václav

Obchodní politika

Šíp Emanuel

Obchodní vztahy

Macek Jiří a kol.

Osobní doporučení

Harris Godfrey

Osobní kvalita TMI

Møller Claus

Peníze jsou moji přátelé

Laut Phil

Personální management jako nástroj řízení změn

Armstrong Michael

Personální management jako nástroj řízení změn

Stýblo Jiří

Personální práce v malých podnicích

Koubek Josef

Podnikání malé a střední firmy

Veber Jaromír a kol.

Podnikové procesy

Řepa Václav

Pohyb nad zlato

Zemánková Marie

Procesní řízení

Grasseová Monika a kol.

Proč nakupujeme

Underhill Paco

Prodáváme po telefonu

Wage L. Jan

Prosaďte se!

Lindenfieldová Gael

Přehled teorií osobnosti

Drapela J. Victor

Příští rok o rok mladší

Crowley Chris a Lodge S. Henry

Psychologie trhu

Komárková Růžena a kol.

Psychometrické testy

Parkinson Mark

Public relations

Němec Petr

Reklama

Vysekalová Jitka a Mikeš Jiří

Reklama a podpora prodeje

Tellis J. Gerard

Rétorika

Kohout Jaroslav

Rukověť správné sekretářky

Cíglerová Rosita

Růst podniku

Gray Colin

Řeč těla

Wage L. Jan

Řečnické triky

Gruber David

Řešení konfliktů

Eggert A. Max a Falzon Wendy

Řízení konfliktů

McGill M. Ann

Řízení lidských zdrojů

Milkovich T. George a Boudreau W. John

Řízení podle kompetencí

Plamínek Jiří, Fišer Roman

Řízení projektu

Bruce Andy a Langdon Ken

Řízení výroby

Tomek Gustav a Vávrová Věra

Skryté síly mozku

Hancock Jonathan

Služby - cesta k úspěchu

Heskett L. James a kol.

Staňte se úspěšným poradcem

Cohen A. William

Strategické myšlení

Bruce Andy a Langdon Ken

Strategie firemní komunikace

Horáková Iveta a kol.

Strategie modrého oceánu

Kim W. Chan a Mauborgne Renée

Štíhlá výroba

Jirásek Jaroslav

Štíhlý a inovativní podnik

Košturiak Ján a kol.

Teambuilding

Zahrádková Eva

Testy osobnosti

Sengerová Gerti a Hoffmann Walter

Time management a autodynamický plánovací systém

Gruber David

Trénink a školení

Buckley Roger a Caple Jim

Trénink obchodního jednání

Khelerová Vladimíra

Trénink sociálních a manažerských dovedností

Jarošová Eva a kol.

Typologie osobnosti

Čakrt Michal

Účinné vedení týmů

Bay H. Rolf

Úloha informací v manažerském rozhodování

Palmer Sally a Weaver Margaret

Umění koučovat

Parma Petr

Umění přesvědčit a vyjednat

Termann Stanislav

Úspěšný start v povolání

Farda P. Dieter

Úvod do etologie člověka

Fraňková Slávka a Klein Zdeněk

Vademecum dokonalé sekretářky

Dvořák Josef a Šedivá Vlasta

Ve spárech reklamy

Zeman Jan

Vedení lidí k vyšší výkonnosti

Sýkora Evžen

Vedení procesu změny

Kotter P. John

Vědomí naléhavosti změny

Kotter P. John

Volby se zásahem

Cross Wilbur

Vyjednávání a argumentace

Bělohlávková Věra

Vyjednávání, strategie a taktika

Wage L. Jan

Vyjednávejte chytře

Wieke Thomas

Vysoce efektivní marketingový plán

Knight Peter

Vytváření efektivních týmů

Adair John

Využijte svých schopností na 100%

Havas Harald

Vzdělávání a rozvoj manažerů

Prokopenko Joseph a kol.

Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu

Belcourt Monica a Wright C. Phillip

Základy managementu

Vysušil Jiří

Založení a řízení nového podniku

Hisrich R. D. a Peters M. P.

Zaměstnávání cizinců

Sekerová Kamila a kol.

Závod s časem

Blackburn D. Joseph

Zlepšování podnikových procesů

Svozilová Alena


+ normy

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode