Lepší firma pro lepší život!

Smluvní vztah

Vždy trvám na tom, aby veškeré dohody, včetně smluv v písemné podobě, byly založeny na rovnoprávném vztahu. Proto se snažím, aby tomu odpovídaly texty. To znamená, že zašlu odpovědné osobě připomínky k návrhu smlouvy. Mám zkušenosti z několika vzdělávacích agentur, kde snahu o vlastní ochranu přehnali tak, že měli nejen nepřijatelné požadavky, ale odmítli o jejich úpravě jednat. Nerad, ale ve všech těch případech jsem musel odmítnout podepsat s nimi smlouvu! Vždy znovu přemýšlím o tom, co je cílem majitelů takových firem, případně zda vůbec rozumí psanému slovu. Nepřijatelné je třeba takovéto znění:

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje nekontaktovat klienty objednatele obchodními nabídkami a nerealizovat pro klienty objednatele obdobnou nebo jakoukoli jinou podobnou činnost pod svým či jiným jménem než je objednatel.

Tento text se může zdát být v pořádku, ale ve skutečnosti obsahuje hned dva problémy:

1. Já bych nemohl vykonávat vlastní obchodní činnost.

    Nebudu znát všechny klienty objednatele a proto se nemohu zavázat, že je

    nebudu kontaktovat.

    Navíc klientů objednatele může být za roky jeho existence spousta...

2. Nemohl bych pracovat pro jinou vzdělávací, či poradenskou firmu.

    Nemohu kontrolovat a ovlivňovat obchodně/marketingovou činnost třetích stran,

    pro které budu někdy pracovat.

Přitom stačí do smlouvy vložit jednoduchou formulaci:

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje nekontaktovat klienty objednatele, pro které bude pracovat v rámci plnění svých povinností dle této smlouvyobchodními nabídkami a nerealizovat pro obdobnou nebo jakoukoli jinou podobnou činnost pod svým či jiným jménem než je objednatel.

Jak prosté... Jen je potřeba chtít!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode