Lepší firma pro lepší život!

360° zpětná vazba

Nastavte si zrcadlo!

360° zpětná vazba je speciální postup vhodný pro hodnocení manažerů.

Jde o to, postavit vnímání sebe samého proti hodnocení ze strany podřízených, kolegů a nadřízených.

Tato analýza je ideálním podkladem pro následné poradenství nebo koučování s cílem upravit vhodným způsobem image manažera rozvojem jeho osobnosti. Image manažera (každého bez rozdílu) je jednou ze základních hodnot, které vytváří image firmy.

360° zpětnou vazbu je možné provádět také v rámci aktivit spojených s hodnotícími rozhovory, nebo při zjišťování spokojenosti zaměstnanců.

 

Jak vás vidí okolí?!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode