Lepší firma pro lepší život!

Mediace

Zakopejte válečné sekery!

Na svých cestách po firmách se docela často setkávám se spory, které vznikají:

- mezi spolumajiteli

- mezi TOP managementem a nižší úrovní řízení

- zaměstnáváním rodinných příslušníků a kamarádů

Přečtěte si s konkrétní příklad mediace.

Důvody jsou různé, ale vždy mají jedno společné - nechcete (nemůžete) problém řešit tak, jak byste ho řešil/a s "cizími" lidmi.

V jedné firmě mi majitel říkal, že spory se spolumajitelem (bratrem) nemůže řešit, protože by ho musel nechat odvést v klepetech.

 

A z jiného úhlu:

V jiné firmě mi majitel říkal, že spory se spolumajitelem (spolužákem) neřeší, protože to bere jako v manželství. A budou spolu v dobrém i zlém až do...

 

Do třetice ještě trochu jinak:

V další firmě si 3 majitelé stěžovali, že jim ve firmě šíří klepy účetní, která navíc nedělá pořádně svoji práci (pro klepy na ni nemá čas). Jen to nemohou řešit, protože je to švagrová jednoho z nich.

 

Mediace je technika řešení sporů a konfliktů za pomoci prostředníka (mediátor). Cílem je najít řešení přijatelné pro všechny zúčastněné strany.

Při mediaci se vždy snažím vystupovat nestranně s cílem zprostředkovat dohodu obou (více) stran.

Upozornění:    Samotnou dohodu nemohu jak mediátor garantovat. Já převezmu zodpovědnost za vedení mediace, ale zodpovědnost za výsledek je na samotných aktérech. Jinými slovy, úspěch mediace záleží na hloubce a šířce zákopů, které si mezi sebou aktéři stihli vykopat a také na tom, zda a za jakých podmínek jsou z těch zákopů ochotni vylézt...

Někdy mediace sporů nepomůže a je nutné udělat radikální řez. I s tím vám mohu pomoci jako poradce, případně kouč! Jinak vás spory budou stále omezovat. Získáte mnoho šedivých vlasů a možná ztratíte firmu... Přemýšlel/a jste někdy o tom, jak situaci vnímají ostatní pracovníci?

Často se ve firmách setkávám i s ne příliš ideálními vztahy mezi různými odděleními (obchod/výroba; obchod/servisní technici; výroba/administrativa; atd.). I to je řešitelné formou poradenství nebo kolektivním koučováním. Záleží jen na vás!

Vytvořme podmínky pro rozvoj vaší firmy!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode