Lepší firma pro lepší život!

Moderování

Dejte šanci jiným názorům!

V rámci výzkumu trhu moderuji různě zaměřené diskusní skupiny, ale v tomto případě mám moderováním na mysli vedení řešitelských workshopů s využitím brainstormingu. V takovém případě vystupuji jako neutrální moderátor zvenčí. Má to dvě základní výhody:

1. Jako moderátor dodržuji správné postupy pro získání maximálního množství

    nápadů.

2. Moderování provádím nestranně (zajišťuji stejný prostor pro všechny účastníky,

    bez ohledu na jejich postavení ve firemní hierarchii, atd.) a při plném

    soustředění na vaše zájmy a potřeby.

Moderování řešitelských porad (workshopů) nebo moderování brainstormingu může být také součástí poradenství, v rámci kterého hledáme nejlepší řešení. Příklady:

- zpracování SWOT analýzy

- risk management (řízení rizika)

- vytváření firemní vize a firemní strategie

- inovace

- řešení problémů

Zvyšme kreativitu vašich inovačních projektů!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode