Lepší firma pro lepší život!

podnikatelské a manažerské poradenství

Nechte se vést!

Při cestě za splněním snů používám podnikatelské a manažerské poradenství v kombinaci s koučováním a vzděláváním. Ke každému klientovi přistupuji individuálně s cílem nabídnout co nejvhodnější postup.

Jako nezávislý poradce zaručuji nestrannost a plné soustředění na vaše zájmy a potřeby. Pomáhat vám budu ve všech fázích procesu změny. Mým cílem je podpořit vás a vaše pracovníky v samostatnosti = připravit vás řešit v budoucnosti různé problémy vlastními silami bez potřeby zásahů zvenčí! V podkapitole: Participativní poradenství najdete bližší informace o způsobu mé práce, o který je ve firmách největší zájem.

V podkapitole: Moje možnosti najdete bližší informace o činnostech, které pro vás jako poradce mohu udělat.

V podkapitole: Příklad projektu najdete také konkrétní příklad poradenství, který jsem řešil. Neznamená to, že stejným způsobem probíhají i ostatní projekty. Každý projekt je jiný. Vždy záleží na potřebách klientů!

Samotné poradenství je natolik různorodou oblastí, že ji nelze jen tak popsat. Rozsah, obsah a intenzita záleží na vašich potřebách. Podívejte se, prosím, do kapitoly: Kdo jsem. V podkapitolách o zkušenostech najdete množství oblastí, ve kterých přichází podnikatelské a manažerské poradenství v úvahu...

O poradenství v oblasti marketingu najdete více v kapitole: Funkční marketing .

Jsem tu pro vás!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode