Lepší firma pro lepší život!

moje možnosti

V čem vám mohu pomoci

V rámci poradenství pro majitele firem nebo poradenství pro management jsem schopen pro vás uskutečnit tyto práce:

1. Poradenství v zakládání firem v přípravné fázi.

2. Zjištění a analýza informací pro řízení a podnikání.

3. Provedení činnosti místo vašich pracovníků (více na: Výpomoc).

4. Poskytnutí (vytvoření) metodik pro činnosti (např.:

    vytvoření marketingového plánu, zavedení 5S, provádění prezentací, atd.).

5. Školení správných postupů (více na: Efektivní vzdělávání).

6. Analýza situace ve firmě a poskytnutí zpětné vazby (o situaci ve firmě hodně

    napoví vedení porad vrcholového managementu).

    Možná je i 360° zpětná vazba pro management.

7. S bodem (6) může být spojena tvorba image pro manažery a firmy.

8. Předložení alternativ řešení s doporučením/bez doporučení nejvhodnější varianty.

9. Koučování a moderování s cílem stimulovat přemýšlení a činnost

10. "Zpovědník", osobní rádce a morální podpora.

O to vše se budu snažit takovou formou, aby to pro vás bylo co nejpřijatelnější.

Pojďme do toho!

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode