Lepší firma pro lepší život!

Participativní poradenství

S vámi to půjde lépe!

Když provádím poradenské služby pro firmy, tak dávám přednost poradenství, kterému se také říká participativní nebo procesní. To znamená, že maximum prací provádí pracovníci vaší firmy. Tím získáte dvě výhody:

a) Snížením mé práce (poradenské služby pro firmy) snížíte cenu projektu.

b) Vaši pracovníci se budou vše v průběhu prací učit a tím získají dovednosti,

    které budou schopni používat dále samostatně.

Aby se mohlo jednat o participativní poradenství pak:

1. Zadání projektu vypracujeme společně (s vámi a vašimi pracovníky).

2. Do plánu projektu včleníme kdy, a jak se budou na projektu podílet vaši

    pracovníci.

3. Společně budeme průběžně hodnotit dosažený pokrok. Podle výsledků

    budeme následně přizpůsobovat plánované kroky.

4. Budu vás a vaše pracovníky v průběhu prací připravovat na zvládnutí

    úkolů poskytováním informací a podporou k samostatnosti (v případě potřeby

    i formou vzdělávání, nebo koučování).

5. V případě potřeby můžeme také řadu činností řešit formou mentoringu.

    To znamená, že je budeme řešit společně, přímo v praxi.


Detailnější informace o mém přístupu najdete zde.

S mými zkušenostmi a vaší ochotou to dokážeme!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode