Lepší firma pro lepší život!

příklad projektu

Co jsem také řešil

V jedné strojírenské firmě si nejdřív objednali několik jednodenních kurzů pro majitele firmy, výrobního ředitele a všechny mistry výroby. Toto jsou témata jednotlivých kurzů:

- Vizuální management

- 5S

- Řízení toku hodnot (VSM)

- Identifikace a odstraňování plýtvání, přetěžování a nerovnoměrnosti (3Mu)

- Management produktivity výrobního zařízení (TPM)

V průběhu kurzu 5S se účastníci zmínili, že se již pokusili 5S ve firmě zavést. Vytvořili různé formuláře, leckde v dílnách namalovali čáry na zem, atd. Jenom skončili u jednorázové akce. 5S se nestalo součástí fungování firmy a tak se zavedené postupy časem nějak vytratily...

Nakonec jsme se s majitelem domluvili, že se pokusí pokročit dále dle informací, které jsem jim předal na kurzech s tím, že se za půl roku sejdeme a já jim pomohu dotáhnout celou akci (zavést 5S do firemní kultury) formou poradenství.

Toto je příklad projektu, kdy je potřeba více či méně pracně překonávat již vzniklé problémy... Možnost je pochopitelně i lepší a co se týká průběhu tak snadnější. Můžeme začít spolupráci před zahájením projektu změny a to bez ohledu na to, jaký cíl změna má. V takovém případě je možné připravit vše tak, aby se dalo problémům v průběhu projektu pokud možno předejít.

Přečtěte si jak vytvořit strategii.

Přečtěte si jak na změnu.

Jaký projekt uskutečníme společně?

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode