Lepší firma pro lepší život!

funkční marketing

Jak na vysoce funkční a efektivní marketing?!

Pohybuji se po firmách řadu let a znovu a znovu narážím na běžnou situaci ve firmách - stále nemají marketing, případně se jím zabývá jedna osoba zařazená do obchodního oddělení. V nejlepším případě se marketingem zabývá několik osob. Více v kapitole: Hororové příběhy. Navíc je rozpočet na marketing velice často dán tím, co si firma může dovolit, případně procentem podle výše prodeje. To brání marketingu, aby plnil to, co má.

Definice marketingu

Marketing je soubor činností, jejichž cílem je předvídat a uspokojovat poptávku zákazníků a přitom dosahovat zisku. To předpokládá úzkou součinnost s vývojem, výrobou, prodejem a finančním řízením.

Nedostatečný marketing je jedním ze základních důvodů, proč mívají firmy problémy. Je to dáno i tím, že stále řada lidí neví, co by vlastně měli pracovníci v marketingu dělat, případně tomu přikládají malou váhu. Přitom právě marketingu je dáno do vínku, jako jedinému oddělení, systematicky pracovat na budoucnosti firmy, její stabilitě a rozvoji.

Možná je tento stav dán i tím, že pro les nevidíte stromy. Hašení požárů vám bere veškerý čas a ten vám nezbývá na hledání řešení, jak to udělat, aby nehořelo!

Tak jak na marketing

Zlepšení marketingu, nebo dokonce vysoce efektivní marketing není cílem jednoho z oddělení firmy. Jedná se o způsob myšlení! A aby toho nebylo málo, tak marketing může být skutečně efektivní jen tehdy, pokud je ve firmě nahrazen přístup slepé podřízenosti týmovým duchem, který promění pasivní čekatele na přidělení úkolu v aktivní účastníky rozhodovacího procesu (je to otázka firemní kultury)!

Být proaktivní je vždy lepší než být jen ve vleku událostí!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode