Lepší firma pro lepší život!

interní komunikace

Podpořte svoje projekty interní komunikační strategií!

To, čeho v životě dosáhneme je ovlivněno jen několika málo věcmi. Schopnost komunikace patří mezi ně!

Snad ve všech firmách, ve kterých jsem dosud působil, se již někdy pokoušeli o nějaké změny.

Přečtěte si jak zvládnout změnu.

Od zvýšení efektivity činností až po projekty inovace produktů. Velice často se stává, že sebelépe myšlený projekt skončí neúspěchem. Při rozboru příčin se vždy znovu a znovu dopracujeme k zanedbání významu interní komunikace (nadřízení / podřízení; podřízení / nadřízení; jedno oddělení / druhé oddělení). Často si lidé nepředají ani vzkaz přes dva stoly...

Čím větší projekt změny chystáte, tím větší je potřeba dát důraz na interní komunikaci.

Přečtěte si jak na interní strategickou komunikaci.

A ne jen tak na nějakou interní komunikaci. Je potřeba řešit kdo, co, kdy, jak a jakými komunikačními prostředky bude sdělovat. Jedním z nástrojů pro interní komunikaci je vizuální management. Základní zásadou, kterou je potřeba mít na mysli, je zajistit ochotu lidí projekt změny akceptovat. To je cílem komunikační strategie. Mimo jiné, to předpokládá nedat prostor pro fámy. Ty se šíří neuvěřitelnou rychlostí.

Pozor!    Ještě jsem nezažil případ, kdy by fáma byla lepší než skutečnost!  

              Je docela těžké vytvořit dobrý tým, který táhne za jeden provaz, ale je

              velice snadné ten tým rozložit (demotivovat)!        A co pak s ním?!

Vytvořit plán interní komunikační strategie není snadné, ale je to možné. Pokud se rozhodnete nenechat vše náhodě, tak plán společně vytvoříme!

Nedáme fámám šanci!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode