Lepší firma pro lepší život!

marketingový plán

Vytvářejte efektivní marketingové plány!

Marketingový plán není dogma. Skutečně efektivní marketingový plán je dosud ničím nepřekonaný nástroj řízení. Čím vyšší je flexibilita firmy, tím pružnější může být i marketingový plán. Jaké kapitoly by takový plán měl obsahovat?

- Stanovení cílů a plán tržeb a zisku na dané časové období. To by mělo vycházet

    nejspíš ze SWOT analýzy a informací získaných pomocí výzkumu trhu + výsledků

    za předchozí období.

- Určení zákazníků (kdo to bude kupovat).

- Jakou máme image v očích zákazníků.

- Jak musíme pracovat se zákazníky.

- Jak musíme pracovat s vlastními pracovníky.

- Jakým způsobem to budeme prodávat.

- Jaký je výhled do budoucnosti.

- Co nám přinese dosažení stanovených cílů.

- Co vše nás bude splnění cílů (marketingového plánu) stát.

Toto jsou hlavní kapitoly, které by měly být dále rozčleněny na podkapitoly. Hlavně ale by měl být váš marketingový plán zcela detailní a konkrétní. Žádné obecné proklamace. Důležité je stanovit kdo, co, kdy a jak bude dělat, včetně motivačních pobídek a vyčlenění potřebných finančních prostředků. Jen tak máte šanci, že vytvoříte skutečně efektivní marketingový plán, který vám přinese nejen potřebný zisk, ale také stabilitu a rozvoj firmy. Vytvořit takový marketingový plán vám mohu pomoci formou poradenství.

Pokud na to nemáte dostatek lidí, pak se podívejte do podkapitoly: Výpomoc.

Vytvořme váš první opravdu efektivní marketingový plán!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode