Lepší firma pro lepší život!

marketingové poradenství

Marketingové poradenství - cesta k novým myšlenkám!

Poskytuji marketingové poradenství dvojího druhu:

a) Marketingové poradenství při provádění marketingu.

Může se jednat o vytvoření marketingové koncepce:

1. Co by měl řešit marketing ve vaší firmě.

2. Jaké by mělo být zařazení marketingu do firemní struktury.

3. Jak vytvořit efektivní marketingový plán.

4. Jak marketingový plán spojit s prodejním plánem.

5. Jak řešit reklamu a podporu prodeje.

6. Jak řešit public relations.

7. Jak maximálně využít výzkum trhu.

Pochopitelně je možné řešit přímo vytvoření marketingového plánu, případně úpravu stávajícího. Řešit můžeme také přípravu výstavy nebo firemních dnů. Pomáhal jsem třeba s obsahovou a grafickou podobou formulářů, které vyplňují zákazníci. Více najdete také v podkapitole: Výpomoc.

b) Marketingové poradenství v oblasti výzkumu trhu.

Zde se může jednat o stanovení strategie získávání informací a jejich využití. Také můžeme řešit přímo oblasti, na které bude zaměřen konkrétní výzkum, vytvoření zadání pro výzkumnou agenturu a její výběr, kontrolu práce výzkumné agentury, a zpracování analýz ze zjištěných dat. Některé výzkumy pro vás mohu udělat sám. Běžně moderuji diskusní skupiny nebo vedu hloubkové hovory, ale mohu uskutečnit i menší množství běžných hovorů na základě dotazníku (spokojenost zákazníků, vnímání výstavního stánku, atd.). Samostatnou kategorií jsou testy prodejních ploch a prodejců.

Podívejte se, prosím, také do ostatních kapitol. Najdete tam další oblasti vhodné pro spolupráci.

Meze se nekladou. Rozsah marketingového poradenství záleží jen na vašich potřebách. Poradenství můžeme řešit také v mnohem širší podobě.

Vytvořme marketingově řízenou firmu!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode