Lepší firma pro lepší život!

výzkum trhu

Rozhodujte na základě hodnověrných informací!

Výzkum trhu v nějaké podobě dnes řeší skoro v každé firmě. Otázkou je způsob provádění, relevantnost získaných údajů a často způsob práce s těmito údaji. Výzkum trhu je tím základním nástrojem, který vám umožní rozhodovat bez zbytečného rizika třeba i výrazných finančních ztrát daných rozhodováním v dobré víře, ale bez znalostí skutečnosti. Jak správně využít výzkum trhu můžeme řešit v rámci poradenství.

Předmětem výzkumu trhu může být posouzení:

- efektivity prodejní sítě

- chování konkurence

- míry spokojenosti zákazníků

- míry spokojenosti zaměstnanců

- návrhů reklam a P.R. článků

- návrhů inovací produktů

- firemní strategie

Zajímalo by vás třeba hodnocení stánku na výstavě nebo význam sponzorované akce? A co třeba vnímání prostředí vaší firmy/pobočky/prodejny zákazníky (od příjezdu, přes vstup, materiály, chování pracovníků, toalety, zasedačky, atd.). Zajímalo by vás srovnání s konkurencí?

Samostatnou kapitolou je získávání informací pro SWOT analýzu a risk management (řízení rizika). Toto je právě záležitost předvídání vývoje trhu a případných zásahů státu, ale i situace uvnitř vlastní firmy. Pro (sebe)hodnocení vlastní firmy můžete také použít postup z ČSN EN ISO 9004.

To vše vám výzkum trhu umožní. Otázkou je, co z toho zvládnete vlastními silami a na co si najmout někoho zvenčí nebo specializované firmy.

Řadu věcí jsem schopen pro vás udělat sám. Ostatní můžeme řešit formou poradenství. Pokud vás cokoliv z toho zaujme, tak mne kontaktujte.

Níže je docela zajímavý rozhovor o konkurenčním prostředí (rozhovor vznikl pro časopis Spot a je z roku 1998).

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode