Lepší firma pro lepší život!

Desk research

Desk research = využití již zjištěných informací!

Desk research je klasickou metodou sekundárního průzkumu trhu. Zabývá se shromažďováním a analýzou dat, která jsou dostupná bez nutnosti provádění samotného výzkumu. Desk research je nejjednodušší forma získávání informací, kterou je možné poměrně snadno zavést v každé firmě. Je k tomu potřeba pracovník s rozumným časem a znalostmi, které ho mohu naučit. Samotné získávání informací probíhá z interních zdrojů firmy a veřejně dostupných zdrojů:

- odborná literatura (především časopisy)

- katalogy firem

- profesní sdružení

- ministerstva

- internet

- výzkumné agentury (zde je potřeba za některé informace zaplatit)

- výstřižkové služby (placené) - získáte kompletní informace o čem se mluví

Analýzy prováděné na základě desk research lze pochopitelně kombinovat s informacemi získanými pomocí dalších metod výzkumu trhu.

Vytvořme systém na využívání volně dostupných informací!

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode