Lepší firma pro lepší život!

Diskusní skupiny - focus groups

Diskusní skupiny = klasická metoda kvalitativního výzkumu trhu

V rámci diskusních skupin (FGD Focus groups discusion) se zjišťují především informace typu proč a za jakých podmínek se zákazník chová tak a ne jinak. Jde tedy o kvalitativní informace a ne o měření množství. Moderoval jsem diskusní skupiny (focus groups) zaměřené na testování reklam a jejich návrhů, log, obalů (včetně ergonomie), P.R. článků, srovnávání chuťových kvalit produktů, ale třeba i vzhledu a obsahu tiskovin, atd.

Základní parametry diskusních skupin (focus groups):

- 8 až 12 účastníků, nebo 5 až 6 u miniskupiny

- kvótní výběr účastníků (pohlaví, věk, zájmy, profese, atd.)

- diskusi vede moderátor

- délka trvání 1 až 2 hod.

- většinou se dělá 3 až 5 skupin. 

- diskusních skupin (focus groups)  se většinou zúčastňují zástupci klienta (v jiné

    místnosti s tv přenosem nebo pomocí jednocestného zrcadla)

- pro získání potřebných informací se používají různé postupy (personifikace,

    asociace, myšlenkové bubliny, atd.)

Jen pro úplnost uvádím, že kvantitativní výzkum trhu zjišťuje především informace (odpovědi na otázky) typu: co, kde, kdy a jak často zákazník dělá. Jedná se tedy o měření množství a ne kvalitativní odpovědi. U každého výzkumu probíhá minimálně několik desítek, ale spíše stovek hovorů, které vedou vyškolení tazatelé podle strukturovaného dotazníku.

Otestujme vaše nápady!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode