Lepší firma pro lepší život!

Hloubkové hovory

Hloubkové hovory = klasická metoda kvalitativního výzkumu trhu

Hloubkové hovory se používají na zjišťování detailních názorů koncových zákazníků, nebo expertů v oboru, dle zájmu klienta. Vedl jsem hloubkové hovory s poslanci, senátory, starosty měst a obcí, majiteli a řediteli firem, odborovými předáky, řediteli neziskových organizací, atd.

Pro vedení hloubkových hovorů není dán strukturovaný dotazník. Záleží tedy na schopnosti naslouchat a klást správné otázky, ale zároveň udržet jednotnost provádění hovorů.

Jen pro úplnost uvádím, že kvantitativní výzkum trhu zjišťuje především informace (odpovědi na otázky) typu: co, kde, kdy a jak často zákazník dělá. Jedná se tedy o měření množství a ne kvalitativní odpovědi. U každého výzkumu probíhá minimálně několik desítek, ale spíše stovek hovorů, které vedou vyškolení tazatelé podle strukturovaného dotazníku.

Pojďme provést kvalifikovaný odhad vaší budoucnosti!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode