Lepší firma pro lepší život!

Merchandising

Otestujte si, jak vás vidí zákazníci!

Každý manažer, který si klade otázku, jak zvýšit obrat firmy se zabývá vzděláváním "prodejního" personálu. "Prodejního" je v uvozovkách zcela oprávněně. Ve skutečnosti se jedná o všechny pracovníky v první linii (reklamační techniky, pracovníky na přepážkách pošt, bank a různých poskytovatelů energií, recepční, skladníky, atd.). Již méně časté je zjišťování jeho chování (mystery shopping). A nejméně prostoru se věnuje tomu, jak se na chování "prodejního" personálu projevuje jeho motivace. Co vše motivaci ovlivňuje? Merchandising se zabývá také pracovním prostředím "prodejců" (např.: Jak ovlivňuje umístění pokladny únavu prodávajících) a chováním zákazníků. Jedná se o testování stavu prodejních, ale i všech firemních prostorů, kam přijdou zákazníci (recepce, prodejny, hotely, restaurace, reklamační odd., benzínové pumpy, bankovní přepážky, atd.). Hodnotí se způsob vystavení zboží, množství a umístění propagačních předmětů a formulářů, reklamní aktivity a podpora prodeje, vzhled (čistota) prostor a prodejních pultů (pracovních stolů) a dodržování hygienických předpisů. A nejen to. Merchandising poskytuje také zajímavé informace o tom, jak se po dané ploše pohybuje prodejní personál, kam dojdou zákazníci (co si vezmou do ruky a na co se podívají). Součástí testování merchnadisingu může být také systém značení na příjezdu (šipky a cedule na křižovatkách, vlajky a jiné venkovní označení firmy, výkladní skříně, fasády), nebo třeba rozdělení parkovacích míst... Řada věcí může být dokumentována fotograficky a sběrem propagačních materiálů.

Pro představu níže uvádím plánek prodejny, ze které může být testována třeba jen některá část.

 

Testovány mohou být prostory vlastní i konkurenční. Zjištěná skutečnost je ideálním podkladem pro přípravu a vedení přesně zaměřených kurzů, případně poradenství. Výstup může sloužit i jako podklad pro marketingové aktivity.

K tomuto tématu si můžete přečíst hororový příběh.

Otestujme místa, kde se s vámi setkávají zákazníci!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode