Lepší firma pro lepší život!

úspěšný obchod

Chcete zvýšit tržby a zisk?
Pracujte na úspěchu!

Úspěšný obchodní tým přináší firmám tržby a zakázky (prodej), zároveň zajišťuje potřebný materiál na jejich zpracování (nákup). K tom poskytuje zákazníkům informace o tom, jak to ve vaší firmě vypadá. A aby toho nebylo málo, tak by také měl získávat informace z první ruky o potřebách zákazníků a vývoji trhu. Pro stabilitu a rozvoj každé firmy to jsou zásadní procesy. Otázkou je, jak efektivní obchodní tým máte vy?

Přečtěte si o prodejní strategii.

Základem je zjistit, jak efektivní vaše prodejní aktivity jsou. Nezáleží na tom, zda se jedná o malo/velkoobchodní prodejny, či sklady, obchodní zástupce, nebo kontaktní místa (více najdete v podkapitole: Možnosti testování). Výsledky mohou sloužit jako podklad pro vaše interní vzdělávání, nebo vám mohu připravit kurzy na míru. Řešit můžeme i potřebnou úpravu obchodního plánu, případně jeho napojení na marketing. Možnosti jsou různé, záleží jen na vašich potřebách. Jsem přesvědčen, že díky zkušenostem, které mám, máme šanci dosáhnout výrazného zlepšení!

Prodejny přináší potřebné zisky a zároveň sdělují zákazníkům image firmy. Pro efekt prodeje pochopitelně záleží na tom, zda je prodejna, případně několik (řada) prodejen celým vaším byznysem, nebo se jedná "jen" o část prodejních aktivit třeba výrobní firmy...

Prodejci (obchodní zástupci) jsou reprezentanty firmy. Podle jejich výkonu hodnotí zákazník celou firmu. Jedná se o velice nákladný způsob prodeje. Efektivní vykonávání všech činností je proto pro ziskovost zásadní.

Kontaktní místa bývají často prvním místem, kde se zákazníci setkávají přímo s vaší firmou. Do jejich telefonátu, nebo osobní návštěvy jste byli skryti za nějakou smlouvu, či produkt. Zcela mimořádným kontaktním místem je oddělení reklamací. Průběh takového kontaktu zákazníkům ukáže, jak dobře si vybrali...

Právě do oblasti prodeje směřuje velká část firem především vzdělávací aktivity. Aby přinesly očekávané výdledky, tak je potřeba splnit několik podmínek (více najdete v kapitole: Efektivní vzdělávání). Pro úspěch je také velice důležité to, na co se ve firmách často zapomíná: Kdokoliv ve firmě přichází do kontaktu se zákazníky k tomu musí být náležitě vyškolen. To platí nejen pro prodejce, ale skutečně pro všechny pracovníky bez ohledu na jejich postavení ve firemní hierarchii.

Přečíst si také můžete Hororové příběhy z oblasti obchodu.

Pokud i vy cítíte, že to není v oblasti obchodu úplně ono, tak si projděte tyto stránky a pak mne kontaktujte.

Vytvořme prostředí podněcující vysoký výkon!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode