Lepší firma pro lepší život!

možnosti testování

Jak vás vidí zákazníci?!

Pro testování efektivity prodeje a prodejních sítí používám tyto dvě základní techniky:

Mystery shopping = testování chování prodejců (vlastních i konkurence) formou osobní návštěvy, telefonicky, písemně, případně kombinací všech postupů. Zjištěná skutečnost je ideálním podkladem pro přípravu a vedení přesně zaměřených kurzů, případně poradenství.

____________________________________________________________________________________________________________

Skoro mentoring = speciální možností je moje přítomnost na prodejně, kde se chovám jako zákazník, ale přitom sleduji a poslouchám jednotlivé prodejní rozhovory. Takto získám mnohem více podnětů, které je možné řešit. Následně, případně při nejbližší vhodné době (ihned, to když není přítomen další zákazník, o přestávce, polední pauze, po směně) vše rozebíráme s jednotlivými prodavači.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Merchandising = testování stavu prodejních, ale i všech firemních prostorů, kam přijdou zákazníci (recepce, prodejny, hotely, restaurace, reklamační odd., benzínové pumpy, atd.), vystaveného zboží, propagačních předmětů a formulářů. Zajímavé jsou také informace o tom, jak se po dané ploše pohybuje prodejní personál, kam dojdou zákazníci, co vezmou do ruky a na co se podívají. Pochopitelně opět se může jednat o prostory vlastní i konkurenční. Zjištěná skutečnost je opět ideálním podkladem pro přípravu a vedení přesně zaměřených kurzů, případně poradenství. Výstup může být podkladem i pro marketingové aktivity.

Součástí testování může být také systém značení na příjezdu (šipky a cedule na křižovatkách, vlajky a jiné venkovní označení firmy), nebo třeba rozdělení parkovacích míst...

_______________________________________________________________________________________________________________

Samostatnou kapitolou jsou spolujízdy s prodejci. Jedná se o techniku, která spojuje testování dovedností v praxi s individuálním koučováním.

Otestujme efektivitu vašeho prodejního systému!

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode