Lepší firma pro lepší život!

nákupČí

Budujte dobré vztahy s dodavateli!

V řadě firem jsou nejlepší prodejci oceňováni. To oni firmě přináší zakázky a tím zajišťují zisky. Často se však zapomíná na druhou stranu obchodních výsledků. Ty, které pracně získané zdroje firmě šetří - jak jsou na tom vaši nákupčí?

Obchodní dovednosti nákupčích

S nákupčími na kurzech řešíme nákupní marketing. Většinou to jsou tyto nákupní dovednosti:

- Role nákupčího
- Definice potřeb (množství, kvalita, cena, načasování a spolehlivost dodávek)
- Optimalizace zásob
- Rozklad ceny, náklady na objednávku
- Analýza trhu dodavatelů, informační zdroje
- Vyhledání potenciálních dodavatelů
- Úvod do obchodního jednání
- Příprava na jednání, analýza možností dodavatele
- Cíle, scénář jednání, příprava dotazů a argumentů
- Kontrola nad průběhem jednání, přebírání iniciativy
- Cenová vyjednávání
- Argumenty nákupčího versus argumenty prodejce
- Step by step, nátlakové techniky, zablokování, ústupky
- Závěrečný poziční tah, uzavření jednání
- Kontrola naplňovaní sjednaných podmínek

- Budování vztahů s dodavateli

Před samotnými kurzy je ideální provedení náhledu na práci nákupčích. To znamená, že strávím několik hodin v jejich kanceláři a pozoruji jejich chování a telefonování.

Pro potřebnou změnu v jejich chování jsou důležité tři věci:

1. Toto vzdělávání musí být přesně zaměřené tak, aby posílilo jejich silné stránky a odstranilo, nebo alespoň minimalizovalo jejich slabá místa.

2. Pro aplikaci nových postupů musíte vytvořit podmínky. Více naleznete v podkapitole: Vedení obchodu.

3. Aplikaci nových postupů a ukončení postupů ne právě ideálních od nich musíte následně požadovat. Více naleznete v podkapitole: Vedení obchodu.

Zvyšme schopnosti vašich nákupčích!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode