Lepší firma pro lepší život!

prezentační dovednosti

Dělejte neodolatelné prezentace!

Jen pro jistotu - prezentační dovednosti v tomto případě vnímám jako prezentování před větší skupinou posluchačů!

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik potenciálních zákazníků lze odradit jednou nepovedenou prezentací před sálem plným lidí?

Nyní se zamyslet nad tím, kolik jste viděli prezentací? Pokud hodně, tak mám pro vás další otázku: A na kolik z nich si pamatujete? A právě o tom to je. Jak udělat vaši prezentaci takovou, aby si ji účastníci zapamatovali a navíc, aby se zachovali tak, jak si to přejete?! 

Pro prezentační dovednosti je základem naučit se Jak na to a následně správná příprava a provedení!

Speciální možností je zaměření kurzů na prezentační dovednosti:

- kompletní a konkrétní příprava prezentace, která bude probíhat v terénu

- úprava prezentace, která již probíhá v terénu

V obou případech to může být spojeno s přípravou (úpravou) PowerPointové prezentace, kterou budete dále používat.

 

Pro potřebnou změnu v chování prezentujících jsou důležité tři věci:

1. Toto vzdělávání musí být přesně zaměřené tak, aby posílilo jejich silné stránky a odstranilo, nebo alespoň minimalizovalo jejich slabá místa.

A nyní dva poněkud obtížnější body:

2. Pro aplikaci nových postupů musíte vytvořit podmínky. Více v podkapitole: Vedení obchodu.

3. Aplikaci nových postupů a ukončení postupů ne právě ideálních od nich musíte následně požadovat. Více v podkapitole: Vedení obchodu.

Pro přípravu a vedení kurzů je ideální, pokud prezentace již někde probíhají. Díky tomu mohu uskutečnit náhled. Pak můžeme řešit i „výzdobu“ místností, atd.

Pojďme zvýšit image firmy perfektními prezentacemi!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode