Lepší firma pro lepší život!

prodejní dovednosti

Zvyšte prodejní úspěchy!

V rámci snahy zvýšit prodejní dovednosti vašeho prodejního a kontaktního personálu (ať už jim říkáte prodejci, prodavači, obchodní zástupci, makléři, poradci, reklamační technici, .....) je základem jejich vzdělávání (více najdete v podkapitole: Zaměření kurzů - Obchodní dovednosti).

Mimo samotných klasických kurzů vám mohu nabídnout i speciální možnost   individuálního koučování obchodníků   (OJT - On the Job Training). Je to velmi účinný způsob jak zvýšit prodejní dovednosti prodejců přímo v terénu. Stejná možnost je zde i pro merchandisery.

U prodavačů nebo kontaktního personálu tomu můžeme říkat třeba mentoring. Je to velmi podobná záležitost, jen přímo na prodejně nebo kontaktním místě. Jen je potřeba, aly na to byl čas. To znamená, že příchod zákazníků je poměrně malý, případně je možné rozdělit zákazníky mezi víc pracovníků.


Pro potřebnou změnu v chování prodejního a kontaktního personálu jsou důležité tři věci:

1. Toto vzdělávání musí být přesně zaměřené tak, aby posílilo jejich silné stránky a odstranilo, nebo alespoň minimalizovalo jejich slabá místa.

A nyní dva poněkud obtížnější body:

2. Pro aplikaci nových postupů musíte lidem vytvořit podmínky (více najdete v podkapitole: Vedení obchodu).

3. Aplikaci nových postupů a ukončení postupů ne právě ideálních musíte následně od lidí požadovat. Více najdete zde a v podkapitole: Vedení obchodu.

 
Jak na to?

Základem je zjistit, jaký je současný stav. Více najdete v podkapitole: Možnosti testování.

Pak je možné začít s přesně zaměřeným vzděláváním a vytvářením vhodných podmínek.

Pomozme vašemu prodejnímu a kontaktnímu personálu vítězit!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode