Lepší firma pro lepší život!

Prodejci

Pod pojmem prodejci myslím všechny pracovníky, kteří v terénu prodávají produkty zákazníkům / klientům. Je jedno, zda je nazýváte obchodními zástupci, poradci, či jinak. Často to bývají lidé relativně daleko od vlastní firmy, do které přijedou třeba jen jednou za čas a jinak jsou kdesi v terénu. Kontrola jejich výkonu je proto docela obtížná. Můžete namítnout, že výše prodejů, či uzavřených smluv jsou jasné a snadno porovnatelné. To ano, ale jde přece o to být co nejlepší a pokud možno jedničkou na trhu. A navíc - asi nechcete být jednookým králem mezi slepými?! To je docela velký cíl, kterého není snadné dosáhnout.

O tom, jak na to, si můžete něco přečíst v jednotlivých podkapitolách:

- Vedení obchodu

- Možnosti testování

- Prodejní dovednosti

- Individuální koučování obchodníků/prodejců

- Prezentační dovednosti

Na závěr pro vás mám otázku, kterou kladu i prodejcům: Chcete u zákazníků / klientů prodávat, nebo prodat?

Pokud chcete zlepšit prodejní výsledky, tak mne kontaktujte!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode