Lepší firma pro lepší život!

rozvoj pracovníků

Zdokonalte svoje personální řízení!

Celý tento web se zabývá možnostmi pomoci majitelům firem, TOP managementu i managementu na nižších úrovních řízení dosahovat lepších výsledků překonáním stávajících hranic (více najdete v podkapitole: Rozvoj osobnosti).

Mimochodem: Leadership = vedení lidí (ne direktiva) a vytváření podmínek pro zapojení lidí ukládá managementu i ČSN EN ISO 9001.

   "Nekoupí-li" interní zákazník (zaměstnanec) cíle oddělení a firmy, pak se nebude chovat tak, jak si to představují jeho nadřízení ať má jakýkoliv popis práce. Flexibilní a odolnou firmu nevybudujete na základě vnitropodnikových předpisů, ale na základě týmového ducha. Pouze jeden ze zápisů v obrázku vedle ukazuje na synergii. Synergie vychází ze vstřícnosti, ochoty spolupráce a soudržnosti lidí (týmový duch) bez ohledu na jejich postavení ve firemní hierarchii. Zlepšení v této oblasti je prioritou, na kterou se zaměřuji. Bez podpory lidí již zkrachovala nejedna skvělá myšlenka i firma. Potřebného zlepšení dosáhneme zdokonalením vašeho personálního řízení v oblastech:

- interní komunikace

- motivace

- řízení podle cílů,

- koučování (opak direktivy),

- spokojenost zaměstnanců (výzkum spokojenosti zaměstnanců),

- týmový duch jako zdroj nových myšlenek (inovace),

- hodnotící rozhovory (smysluplné) a jejich využití,

- identifikace potřeb, příprava, tvorba metodiky vzdělávání a samotné vzdělávání,

- vytvoření, nebo posouzení efektivity interního vzdělávání

    (včetně vyškolení interních lektorů),

- leadership (toto je základ pro zvládnutí všech změn, do kterých se chcete pustit).

Výše uvedené aktivity, včetně hodnocení zaměstnanců, lze doplnit také o 360° zpětnou vazbu.

Pro dosažení zlepšení v těchto oblastech můžete využít individuální koučováníporadenství, včetně poradny zdarma.

O tom, jakým způsobem se snažím s lidmi ve firmách pracovat se dozvíte více v podkapitole: Můj přístup.

Rozvoj osobnosti je kreativní záležitost a možností je celá řada... Pokud vám tyto stránky nedají odpověď na vaše otázky, tak mne neváhejte kontaktovat. Uvidíme, co dokážeme vymyslet!

Největšími aktivy vaší firmy jsou vaši pracovníci!

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode