Lepší firma pro lepší život!

Firemní kultura

Firemní kultura jako základ úspěchu firmy!

V každé firmě mají neformální firemní kulturu, která vznikla za roky její existence. Jedná se o image firmy (souhrn všeobecně sdílených představ, přístupů, způsobu řízení a hodnot). Významně firemní kulturu ovlivňuje styl řízení. V naprosté většině firem vládne direktivní řízení, které se může v počátcích firmy zdát hybnou silou rychlého růstu. Z dlouhodobého pohledu ale direktiva dusí aktivitu lidí a je naopak brzdou pokroku. Každodenní zasahování do operativního řízení ze strany vrcholového managementu přináší víc škody než užitku. Vše má svůj původ v myšlení lidí a tom, jak vnímají firmu a její prostředí, ve kterém se denně pohybují. Z toho vyplývá, že změna firemní kultury = tvorba image manažera jako koučujícího lídra.

Přečtěte si článek o firemní kultuře a strategické interní komunikaci!

V řadě firmem mají i oficiální firemní kulturu, která říká, jak se mají lidé chovat k zákazníkům, k sobě navzájem a k "vlastní" firmě. Často to bývá vyvěšeno na nástěnkách, lidé to podepisují při nástupu do zaměstnání, .....

Přesto je jen v málo firmách oficiální firemní kultura (managementem je deklarováno, že je chtěná) stejná s tou neformální.

Přitom právě firemní kultura je základem soudržnosti, flexibility a budoucích úspěchů, nebo neúspěchů každé firmy. Každý pokus o její změnu (zavedení 5S, Kaizen, vizuální management, hodnotící rozhovory, informační systém, atd.) ať již je vědomý nebo ne, se do ní zapíše svým úspěchem (zlepší kulturu), nebo neúspěchem (potvrdí, že neformální kultura stále platí a formální je k smíchu).

Právě proto je potřeba při každém pokusu o větší změnu řešit zároveň změnu firemní kultury a zavedené změny formou standardů zakotvit i v nové firemní kultuře. Bez toho dojde dříve nebo později k návratu do starých kolejí. Aby se tak nestalo, je potřeba využít všechny nástroje komunikace a motivace. K pochopení své pozice ve firemní kultuře je nutné lidi vychovat a ke způsobilosti této pozice využívat je nutné je vycvičit. Právě na komunikaci, motivaci a znalosti zaměříme úsilí při přípravě každého většího projektu, do kterého se pustíme!

Neváhejte - stojí to zato!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode