Lepší firma pro lepší život!

5S - standardizace

Standardizovat můžete i jinak, ale 5S je velice dobrý nástroj - záleží na vás!

Zaveďte 5S do firemní kultury!

POZOR!    5S lze zavést i v administrativě!

Metodu 5S vymysleli při přípravě vylodění v Normandii (II. světová válka) v USA. Důvodem byl obrovský logistický problém spojený s přepravou materiálu a vojsk.

Po válce 5S přijali Japonci a včlenili ho do Kaizenu. V posledních letech se dostává také k nám.

5S funguje v USA, kde mají zakořeněnou soutěživost.

5S funguje v Japonsku, kde mají zakořeněnou úctu k nadřízeným.

5S funguje v Německu, kde mají zakořeněný pořádek.

V našich firmách zjišťuji, že mají s 5S tu větší, tu menší problémy. Někde jsem četl, že u nás potřebujeme pro akceptování 5S přidat ještě dvě S navíc!

6S Safety/Security - Fyzická bezpečnost/Zabezpečení

7S Satisfaction - Uspokojení

Moje zkušenosti tomu odpovídají. Ta dvě S navíc jsou pro úspěch naprosto nezbytná!

Pokud chcete zavést 5S, nebo s 5S již máte potíže, tak věřte, že i u vás může 5S fungovat...

Pozor:    Pokud chcete, aby 5S u vás ve výrobě fungovalo, tak je nutné ho zavést i v administrativě = jít příkladem = motivace!

Zamyslete se, prosím, nad možnostmi, které by vám funkční 5S přineslo a pak mne kontaktujte.

 

Potřebujete pro svoje klienty nezávislý audit 5S? Ozvěte se mi. I to vyřešíme! Přijedu k vám, provedu audit a následně dostanete závěrečnou zprávu v textové a grafické podobě. V případě potřeby vám také vypracuji doporučení, jak daný stav zlepšit. Při auditu vycházím ze směrnice ČSN EN ISO 19011.

Vytvořme firemní kulturu 5S!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode