Lepší firma pro lepší život!

Kaizen - neustálé zlepšování

Zlepšovat můžete i jinak, ale Kaizen je docela dobrá metoda - záleží na vás!

Kaizen není metoda, ale životní filosofie!

Klasický manažer se snaží o to, aby podřízení odváděli kvalitnější práci, než na co stačí jejich znalosti, dovednosti, motivace, nebo kombinace předchozích možností (postoj). To v nich vyvolává napětí, protože musí dělat něco, co by bez „donucení“ sami o sobě nedělali. Díky tomu nepracují v souladu se svými hodnotami. Proto svoji práci, nadřízené, pracovní postupy i firmu považují za zdroj stresu a negativních pocitů a tomu odpovídá jejich přístup.

Proti tomu Kaizen se snaží nejdříve postoj pracovníků pozvednout na vyšší úroveň a pak se jim dá svoboda a volnost, aby mohli projevit svoji osobnost a své přednosti. Díky tomuto přístupu pracovníci žijí v souladu se svými hodnotami a pociťují svobodnu. Svoji práci, své nadřízené a pracovní postupy považují za zdroj pozitivních pocitů a celkové spokojenosti a tomu odpovídá jejich přístup.

Tři stupně Kaizenu

Proč tedy zavedení Kaizenu a jeho fungování dělá v tolika firmách problémy?

Kaizen není metoda, ale způsob života a kultura firmy!

Srovnejte si přístup managementu ve firmě "X", "Y" a "Z".

 

Kaizen je cesta k získání konkurenční výhody, kterou je velice těžké napodobit!

Zamyslete se, prosím, nad možnostmi, které by vám přinesl stav jako ve firmě "Z"!

Vytvořme prostředí, kde budete Kaizen žít!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode