Lepší firma pro lepší život!

Firma "Y"

I to je možné...

Podívejte se na přístup TOP managementu a následcích tak, jak se s tím rovněž běžně setkávám v řadě firem.

Kolik najdete rozdílů proti firmě "X"?

- TOP management rozhoduje téměř o všem, proto je přetížen.

- Projevují se chronické potíže s řízením firmy.

- Pracovníci jsou přetíženi (kumulují se funkce a různé činnosti).

- Pro samou práci není čas na strategická rozhodnutí.

- Často se neplní termíny stanovených úkolů.

- Rozpočet na marketing, vzdělávání a rozvoj je minimální, nebo se omezuje,

    případně není žádný.

- Byly zavedeny některé postupy jako 5S, JIT, Kanban, atd.

- Byli propuštěni zbyteční pracovníci ve výrobě a tak vznikla „štíhlá“ výroba.

- Byly vytvořeny příručky pro zlepšování a vzniklo barevné značení výrobních ploch,

    nástěnek, atd.

- Byli určeni Kaizen koordinátoři a stanoven plán počtu zlepšovacích návrhů.

- Pro získání odměny za splněný počet zlepšení jsou vymýšleny nesmysly, které jen

    nadřízené zdržují.

- V rámci auditů jsou lidem odebírány odměny za nedodržování 5S.

- Pracovníci jsou jen párem rukou.

- Projevují se nedostatky v komunikaci, případně schází potřebné informace,

    často se informace i tají.

- Spokojenost zaměstnanců je na nízké úrovni.

- Zaměstnanci odmítají převzít odpovědnost (nikdo dobrovolně neudělá nic navíc).

- Firma si nevychovává odborníky.

- Zhoršují se mezilidské vztahy.

- Nejlepší pracovníci po ztrátě nadšení odcházejí.

Podobnost je čistě náhodná...

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode