Lepší firma pro lepší život!

Firma "Z"

Opravdu dobrá firma!

Podívejte se na přístup TOP managementu a následcích tak, jak se s tím ve firmách setkávám jen zcela výjimečně.

Kolik najdete rozdílů proti firmě "X" a "Y"?

- TOP management postupně předává pravomoci na nižší úrovně.

    Proto přestává být přetížen - více naleznete zde.

- Se změnou direktivního řízení na participativní se postupně snižují

    potíže s řízením firmy.

- Zvyšováním aktivity zaměstnanců lze snižovat kontroly a reporty.

    Vzniká tak čas na strategii.

- Správným zadáváním úkolů se stane běžnou skutečností, že jsou termíny

    úkolů plněny.

- Rozpočet na marketing, vzdělávání a rozvoj se postupně cíleně navyšuje.

- Jsou zavedeny všechny postupy, které Kaizen nabízí, jako 5S, JIT, Kanban, atd.

- Začnou se hledat správní pracovníci na správná místa.

- Změny se týkají celé firmy a tak časem vznikne štíhlá (flexibilní) firma.

- Jsou vytvořeny příručky pro zlepšování a vizuální management je součástí změn.

- Stanovení Kaizen koordinátorů je logickým krokem.

- Během auditů 5S jsou hledány příležitosti pro zlepšování.

- Pracovníci začnou být považováni za spolupracovníky.

- Snižují se nedostatky v komunikaci, přestanou se „tajit“ informace.

- Spokojenost zaměstnanců se zvyšuje.

- Zaměstnanci aktivně přejímají odpovědnost za svoji činnost

    (stávají se „majiteli“ procesů).

- Zlepšují se mezilidské vztahy.

- Firma si začíná vychovávat odborníky.

- Firma se stává zaměstnavatelem, kterého si zaměstnanci váží.

Poznali jste "svoji" firmu? Gratuluji a přeji, ať vám to vydrží!!!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode