Lepší firma pro lepší život!

vizuální management

Využijte vizuální management!

Když se mne lidé ptají, co to je vizuální management, tak jim položím tyto otázky:

- Stalo se vám někdy, že jste jednoznačně zadali úkol a ten, kdo ho přijal, potvrdil,

    že mu rozumí a ví jak na to. Přesto byl výsledek jiný, než jste očekávali?

- Stalo se vám někdy, že jste potřebovali rychle předat důležitou informaci řadě lidí

    a byl problém se svoláním porady, které by se všichni zúčastnili?

- Stalo se vám někdy, že jste všem sdělili, co a jak mají dělat jinak, ale po nějakém

    čase začali lidé danou činnost dělat zase jako dřív?

Pokud jste odpověděli alespoň na některou z uvedených otázek "ANO", pak to u vás

    funguje tak jako jinde - prostě i u vás pracují jen lidé...

Příklady najdete v kapitole: Hororové příběhy.

Vizuální management je víc než barevná firma. Vizuální management vám pomůže zajistit:

- Aby byly správné informace ve správnou dobu k dispozici pro všechny lidi,

    kteří je potřebují.

- Potřebnou rychlost přenosu informací.

- Snadnější příjem informací.

- Trvanlivost informací (zapamatování).

- Motivaci lidí.

A to bez vaší neustálé přítomnosti a opakování stejného sdělení do omrzení.

Vizuální management je základní nástroj pro podporu projektů interních komunikačních strategií.

Nedostatečná komunikace stála za krachem mnohých skvělých myšlenek a projektů! Nezažil jsem firmu, kde by fámy byly lepší než skutečnost...

Kontaktujte mne - společně vytvoříme potřebnou komunikační strategii.

Nedáme fámám šanci!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode