Lepší firma pro lepší život!

jak vedu kurzy

Nahlédněte do zákulisí!

Základem je kompletní zajištění vzdělávacích akcí:

- zjištění vzdělávacích potřeb

- příprava obsahu kurzu/ů, v řadě případů i podle norem

- příprava, tisk a svázání manuálů v textové a grafické podobě, do nichž si účastníci

    doplňují vlastní poznámky (manuály připravuji jako návod na použití nových

    informací v praxi - účastníci je tak mohou používat i po skončení kurzu)

- provedení kurzu/ů za pomoci kvalitní techniky

- poskytnutí zpětné vazby zadavateli (rozsah dle domluvy)

- zajistit mohu i příjemné prostředí mimo firemní prostory

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Pokud není ze strany klienta nebo vzdělávací firmy jiný požadavek, pak se vždy snažím o co největší zapojení účastníků.

1. Teoretické vysvětlením daného problému s použitím příkladů z praxe a řízenou diskusí účastníkům poskytnu potřebné informace = školení.

2. Pro maximalizaci efektu kurzů používám simulace obtížných situací z praxe účastníků. Ve všech možných případech tyto simulace nahrávám na video, které slouží pro zpětný rozbor s účastníky. Jako první provádí vždy vlastní hodnocení ten, kdo sám předváděl danou dovednost. Pak dostanou prostor pro sdělení svých postřehů ostatní účastníci a na závěr vše shrnu, případně doplním já, jako lektor. Důležitá je ještě jedna záležitost, která dělá většině lidí problém. Vždy vedu účastníky k pozitivnímu myšlení. V tomto případě to znamená, aby hodnocení začali tím, co se povedlo a teprve potom, co bylo možné udělat lépe...

3. Po rozboru a předání zpětné vazby (pro ovlivnění míry dovedností) následuje praktické procvičování žádoucího chování = trénink.

4. Pro ovlivnění způsobu, jak o daných postupech účastníci přemýšlí, si následně v rámci týmové práce nadefinují, jak nové informace zavedou do své každodenní praxe = brainstorming/kolektivní koučování.

Ideálem je možnost propojení vzdělávání s poradenstvím ve smyslu: Vytvoření standardů - nácvik nových standardů - zavedení do praxe - upevnění nových standardů.

Toto je postup, který vyžaduje určitý čas, bez kterého se neobejdeme. Jeho investování se v praxi bohatě vrátí v podobě změny chování účastníků!

Pozor!: Pro dosažení opravdového efektu v praxi, je potřeba naplnit body 1-10, které jsou uvedeny ve článku: Kdy má vzdělávání smysl.

Nechte si předvést ukázkovou hodinu!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode