Lepší firma pro lepší život!

Učící se organizace (firma)

Od nahodilosti k systému!

Možná se k vám dostaly výrazy rudý a modrý oceán. Pro jistotu:

- Rudý oceán = klasika v podobě tvrdého konkurenčního boje, "nejlépe" cenová válka s cílem porazit konkurenci ať to stojí, co to stojí.

- Modrý oceán = vytváření vlastního tržního prostoru formou inovací, do kterého je pro konkurenci obtížné vstoupit.

Učící se organizace (firma) kontinuálně podporuje a rozvíjí v lidech jejich potenciál pomocí motivace a tak vytváří podmínky pro maximalizaci inovací a neustálé zlepšování. Jedním z klasických nástrojů je  benchmarking . Benchmarking jako princip učení se podle nejlepších. Při této příležitosti můžete srovnat rozvoj osobnosti a Kaizen. Učící se firma také díky neustále se rozšiřujícím znalostem a zkušenostem lidí lépe zvládá krizové situace a umí jim i lépe předcházet. Je to jeden z rozhodujících faktorů stability a rozvoje firmy v budoucnosti.

Proč tomu tak je? Čím odbornější znalosti získáme, tím rychleji v dnešní době prudkého rozvoje techniky zastarávají. Jediný způsob, jak to můžeme změnit je dodatečné vzdělávání. Učící se organizace (firma) vytváří systém průběžného, ale hlavně plánovaného vzdělávání na základě předpovídání budoucích potřeb třeba díky provádění SWOT analýzy

A zase jeden příklad z praxe:

Často si mi odpovědné osoby ve firmách stěžují, že jim brzy odejde extra odborník do důchodu a oni za něj nemají náhradu, protože učňovské školství u nás přestalo fungovat... Když se jich ptám, jak dlouho vědí, že ten pracovník půjde do důchodu, tak na mne jen nechápavě koukají. A když se jich zeptám, co udělali za ty roky proto, aby si vychovali náhradu, tak mlčí...

Přitom je mnohem snazší zvyšovat znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců, než hledat odborníky na trhu práce!

Učící se organizace (firma) je systémová záležitost, se kterou vám mohu pomoci. Mimo jiné můžeme zavést benchmarking a také vám mohu vyškolit interní lektory, ale v tomto případě to je na poradenství.

Pojďme zakotvit systém učící se firmy do firemní kultury!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode