Lepší firma pro lepší život!

zaměření kurzů

Oblasti, ve kterých vedu kurzy

Klasikou je, že na kurz přijdou účastníci proto, že je tam poslal nadřízený. I když předem pošlu účastníkům dotazy, na co se chtějí v rámci daného tématu zaměřit, tak většinou dostanu jen obecné informace...

Pro výsledek kurzu je ideální přesné zaměření obsahu a rozsah podle potřeb účastníků a cílů, kterých má být dosaženo! Občas narazím na klienta, který je ochoten uskutečnit úvodní analýzu. Pak stanovíme rozsah a obsah kurzu na základě domluvy s účastníky, jejich nadřízenými a dalšími odpovědnými osobami, případně pomocí mého "náhledu" na reálnou situaci třeba formou mystery shoppingu, nebo strávím několik hodin na pracovišti účastníků, nebo alespoň před kurzem projdeme výrobu. To mi umožní uvádět při kurzu příklady z pracoviště účastníků.

U řady témat, která jsou uvedena v dalších podkapitolách, je možné uskutečnit kurzy ve dvou nebo třech navazujících modulech dle obtížnosti. Také je možné kombinovat různá témata v rámci jednoho kurzu. Pod názvy jednotlivých témat je skryt nejrůzněji zaměřený obsah, který není možné jen tak detailně popsat. Některá témata jsou tak rozsáhlá, že z nich školím jen některé části...

Pro lepší představu o tématech si projděte, prosím, jednotlivé podkapitoly. Ovšem nejlepší je, kontaktovat mne rovnou. Domluvíme se co, jak a v jakém rozsahu jsem schopen školit!

Podpořme vzděláváním strategii stability a rozvoje firmy!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode